”Jag har förstått att skräcken för ett återfall är en vanlig förekommande tanke som vi alla tampas med. Det är ett ärr som för alltid kommer att leva kvar inom oss, ett ärr vi kanske aldrig kommer att glömma men ett ärr som kommer att blekas med tiden. Jag har en stor förhoppning om att för varje år som går så ska jag kunna slappna av mer och mer. Jag längtar dit, åh så jag längtar in i framtiden.”

De här orden kommer från en ung kvinna som vid 27 års ålder drabbades av bröstcancer. Lyckligtvis upptäcktes den i ett tidigt skede. Hon genomgår just nu sin sista cellgiftsbehandling och är, enligt läkarna, cancerfri. Att upptäcka cancer i tid är en av de viktigaste faktorerna för att helt kunna bota patienten.

Alla har dock inte samma tur. För en tid sedan uppmärksammade media oss på fall där sjukvården i Örebro missat cancerpatienter. Personer som gått med oupptäckt cancer i många månader. Orsaken till detta stavas köerna. Och det är klart, en person som står i kö kostar ju ingenting förutom det enorma personliga lidande som den enskilde och dess anhöriga utsätts för under väntetiden.

Men det går att korta köerna om man vill. Där det finns flera aktörer inom vården och där det finns vårdval är köerna generellt sett kortare. Tyvärr har vårddebatten kommit att handla mer om vinster i välfärden än kvalitet i välfärden. Fokus går från kvalitet och tillgänglighet till vinster hos vårdföretagen. I dagarna har Region Örebro län lämnat sitt yttrande över den välfärdsutredning som föreslår begränsningar i bland annat vårdföretagens vinster. Det är en dålig idé.

För låt oss vara ärliga – utmaningen inom vården idag är knappast att ett fåtal företag kan leverera vård av hög kvalitet till en mindre kostnad än det offentliga. Diskussionen borde istället handla om hur vi ska kunna möta framtidens vårdbehov. Det viktiga är att patienterna får rätt vård i rätt tid, inte att det är just Region Örebro län som levererar den. Verkligheten har gång på gång visat att det inte är givet att en verksamhet håller hög kvalitet bara för att den levereras av det offentliga.

Dessutom är det väsentligt att förstå att man inte både kan ha kakan och äta den. Företag måste kunna göra vinst. Det är det enda sättet för ett företag att kunna expandera och erbjuda trygghet för sina anställda i sämre tider. Utan vinst – inga företag. Så enkelt är det.

Det måste alltid vara kvaliteten som står i fokus för vårddebatten. Regionen ska ställa höga kvalitetskrav på privata utförare och utöva kontroll för att säkerställa att den upprätthålls.

I Liberalernas Region Örebro län är vårdföretagare välkomna. De bidrar till att köerna kortas, att kvaliteten på vården höjs och att patienterna får en möjlighet att välja den som de själva anser kan leverera den bästa vården. När politiker till vänster moraliserar över vinster i välfärden ska vi komma ihåg att en person som står i kö, den kostar ingenting. Då krävs tydliga politiska besked. Köerna ska bort. Fler ska ha möjlighet att inte bara att längta till framtiden, utan också leva den.

Anna Ågerfalk (L)
Oppositionsråd Region Örebro län