Ikväll har länsförbundet i Örebro län valt att nominera Nyamko Sabuni till partiledare för Liberalerna.

Länsförbundet i Örebro län har under måndag kväll haft ett extra förbundsmöte för att nominera ny partiledare. Inför förbundsmötet har samtliga medlemmar i länet fått möjlighet att göra sin röst hörd genom en rådgivande medlemsomröstning. Resultat från den rådgivande omröstningen ska ses som ett underlag till förbundets ombud att ta hänsyn till vid nominering av partiledare. Förbundsmötet har varit öppet för att medlemmar i Örebro län att närvara och yttra sig om processen. Stämningen har varit god och alla har fått komma tills tals.

Resultatet  från den rådgivande medlemsomröstningen inför förbundsmötet med ett valdeltagande på 40 % utföll med siffrorna:

Erik Ullenhag: 62 röster

Johan Pehrson: 53 röster

Nyamko Sabuni: 45 röster

 

Samtliga tre kandidater nominerades under förbundsmötet.

I den första omröstningen blev resultatet

14 röster på Nyamko Sabuni

13 röster på Erik Ullenhag

11 röster på Johan Pehrson

 

Ingen av kandidaterna fick en kvalificerad majoritet i första omröstningen. Därför hölls en andra omröstning mellan de två med högst antal röster.

I den slutgiltiga omröstningen blev resultatet

Nyamko Sabuni: 23

Erik Ullenhag: 15

 

Därmed nominerar Liberalerna i Örebro län Nyamko Sabuni till posten som Liberalernas partiledare.

För frågor om processen kontakta ordförande för länsförbundet Ulrica Solver-Gustavsson.

ulrica.solver.gustavsson@liberalerna.se 070 881 03 06