Se alla

Region Örebro län ska utreda utökat sprututbyte efter förslag från Liberalerna

PRESSMEDDELANDE

Tisdag 14 februari 2023

Under Regionfullmäktige den 13 februari röstades ett förslag från Liberalerna igenom som innebär att Region Örebro län nu ska utreda en utökning av sprututbytesprogrammet till fler platser i länet. En motion från Liberalerna i Region Örebro län föreslog att regionens sprututbytesprogram skulle utökas till Lindesbergs lasarett. Efter behandling landade regionstyrelsen i att förslå fullmäktige att bifall med en ändring, att utredning inte skulle begränsas till enbart Lindesbergs lasarett.

Att Liberalernas motion får bifall är viktigare än att vi fick gå med på en liten förändring. Det handlar om att hjälpa de som är mest utsatta och i behov av stöd, inte att vi i Liberalerna ska få precis som vi vill, säger Willhelm Sundman (L).

Den förändring som Liberalerna fick gå med på var att utredningen om att utöka sprututbytesprogrammet inte skulle begränsas till Lindesberg lasarett. Liberalerna menade att just peka på Lindesbergs lasarett var på grund av den situation som finns i norra länsdelen med missbruk.

Arbetet för att hjälpa de med missbruksproblem måste stärkas. Den som behöver ska få fullgod hjälp med att bli fri från sitt missbruk var än i länet man bor. Norra länsdelen har en ökande problematik och därför ville vi stärka vården där men det viktigaste är att den som är utsatt får ökat stöd, säger Willhelm Sundman (L).

För framtiden ser Liberalerna att hela vårdkedjan för de med missbruksproblematik måste stärkas. Där vill de öka det psykosociala stödet till unga som en grund för att barn och ungdomar inte ska hamna i missbruk.

När ett missbruk innebär att man injicerar narkotika har det gått väldigt långt och det absolut viktigaste är att ett sådant missbruk aldrig utvecklas. Där behöver vi arbeta tillsammans med kommunerna där socialtjänsten och sjukvården förebyggande så att ingen ska falla ner i ett fördärvande missbruk, säger Willhelm Sundman (L).

För mer information kontakta:
Willhelm Sundman
Liberalerna i Örebro län
Tel: 070 352 94 06
E-post: willhelm.sundman@liberalerna.se