Se alla

Vinterns tåghaveri får inte upprepas

Torsdag 16 maj 2024

Efter en vinter som har varit en smärre mardröm för pendlare ska regeringen till hösten lägga fram en infrastrukturproposition som sätter ramarna för kommande 12-årsplan för utveckling av transportinfrastrukturen.

Liberala företrädare i Örebro och Stockholm kräver åtgärder för att förbättra tågtrafiken i Mälardalen. Den gångna vinterns tåghaveri får inte upprepas!

Tidigare i år rapporterade Trafikverket att januari blev den sämsta tågmånaden på 14 år vad gäller punktlighet.

Mälartåg, som samägs av sex regioner och kör regional tågtrafik i Mälardalen, stoltserade i december med årets lägsta punktlighet för persontåg i hela Sverige på 74 procent. Av Mälartågs fem sträckor, slog sträckan Örebro – Eskilstuna – Stockholm – Uppsala rekord i dålig punktlighet – 57 procent. För en verksamhet med 12,5 miljoner resande per år är det under all kritik.

Stockholm-Mälarregionen är Sveriges tillväxtmotor, med 51% av Sveriges BNP och en oslagbar tillgång på högutbildad arbetskraft, tillgänglighet, innovationer och företagande.

Tågpendling är helt enkelt en förutsättning för att Stockholm-Mälarregionen skall fungera. När tågen havererar, havererar också samhällsekonomin.

Vi har helt enkelt inte råd eller tid med en dysfunktionell tågtrafik. Prognosen visar att resandet kommer att öka med 70 procent till år 2040. För Örebro är det helt nödvändigt att bygga ut dubbelspår på sträckorna Kolbäck-Valskog och Hovsta-Arboga. Det skulle förkorta restiden mellan Västerås och Örebro med tio minuter och restiden till Stockholm från Västerås med lika mycket till.

Det skulle innebära att ännu fler örebroare skulle kunna bli en del av Stockholms arbetsmarknadsregion.

I slutänden är tågen också möjliggörare för den hållbara regionen. Varje försening eller inställt tåg leder till att fler tar bilen. Det går ut över vår miljö, klimat och framkomlighet. Därför vill Liberalerna se en rad åtgärder för att förbättra tågtrafiken i Mälardalen:

1. Beta av underhållsskulden för spåren. Regeringen behöver göra som utlovat och skjuta till medel till Trafikverket. Om inte den grundläggande funktionen, spåren och infrastrukturen, fungerar kommer vi se fortsatta haverier.

2. Bygg klart och bygg ut! Kapaciteten på vissa sträckor är över ristningsgränsen, vilket innebär stora sårbarheter i trafiken. De projekt som syftar till att förstärka kapaciteten, som t.ex. fyrspåren mellan Uppsala och Stockholm, måste byggas klart. Samtidigt måste kapaciteten utökas på vissa sträckor, till exempel Örebro-Eskilstuna-Stockholm som har sämst punktlighet.

3. Prioritera regional arbetspendling. För det måste Trafikverkets arbetssätt ändras. Vi vill ha en ny norm där tåg som regel måste gå i tid. Idag kan pendeltågen snällt få vänta på försenade godståg eller fjärrtåg, med stora förseningar eller till och med inställda pendeltåg som följd.

4. Utbilda samhällsbyggare inom infrastrukturen. Kompetens- och personalbrist är en anledning till dagliga störningar och staten måste ta ansvar för att utbilda bort den flaskhals som finns. Inrätta en järnvägsteknisk övningsanläggning i Stockholm-Mälarregionen omedelbart.

Det är nu dags att kavla upp ärmarna för en konkurrenskraftig, hållbar och attraktiv Stockholm-Mälarregion. Invånarna och resenärerna har rätt till en fungerande tågtrafik.

Amelie Tarschys Ingre

Regionråd, Region Stockholm

Willhelm Sundman

Regionråd, Region Örebro

Daniel Adborn

Ledamot Trafiknämnden, Region Stockholm

Fredrik Askhem

Ledamot Kollektivtrafiknämnden, Region Örebro län