anna.agerfalk@liberalerna.se

Politisk sekreterare

Kajsa Rosén kajsa.rosen@liberalerna.se

Om Anna

Anna Ågerfalk är oppositionsråd för Liberalerna i Region Örebro län. Anna leder också arbetet på regionkansliet och leder Liberalernas regiongrupp på ca 20 personer.

Anna Ågerfalk arbetar för att regionen ska få fler anställda som arbetar med vården, fler vårdcentraler och vårdgivare och för fler specialistutbildade sjuksköterskor i länet.