anna.agerfalk@liberalerna.se

Politisk sekreterare

Kajsa Rosén kajsa.rosen@liberalerna.se

Om Anna

Anna Ågerfalk är oppositionsråd för Liberalerna i Region Örebro län. Anna leder också arbetet på regionkansliet och leder Liberalernas regiongrupp på ca 20 personer. Politik handlar om att göra val som ibland innebär mycket tuffa prioriteringar. Anna är tydlig med sina prioriteringar – hon väljer alltid vården.

Anna driver på för att stärka den nära vården i Örebro län. Framförallt handlar det om att få välfungerande vårdcentraler och möjligheten att välja en egen, fast husläkare. Det är en viktig åtgärd för att kunna möta behoven hos den växande gruppen äldre, höja kvaliteten i den nära vården och öka människors trygghet, särskilt för de som är sjuka ofta eller länge.

Anna har i åratal kämpat för att sätta fokus på köerna i vårt län. Köerna ska bort. Då krävs en politik som välkomnar fler privata alternativ. Med fler privata vårdgivare kan vården utvecklas och göras mer tillgänglig för människor så att många fler slipper vänta på vård. Regionen kan jämföra sig med andra och mäta den egna effektiviteten och kvaliteten. Framförallt skapar det valmöjligheter, inte bara för patienten utan även för vårdens medarbetare som kan välja mellan olika arbetsgivare.

Regionen har inte följt med i samhällsutvecklingen där allt fler mår psykiskt dåligt. Framför allt är det bland unga och äldre som den psykiska ohälsan ökar. Anna  vill se en modern och utvecklad psykiatri med värdigt innehåll och utan köer. Läs mer om våra förslag för en förbättrad psykiatri i vår rapport om psykisk ohälsa.