Se alla

Johan Pehrson

Partiledare

Kontaktuppgifter

Johan är 50 år och bor i Örebro. Han kom in i riksdagen för första gången år 1998. Under sin tid i riksdagen hann han med att vara både partisekreterare, gruppledare och ordförande i justitieutskottet. År 2015 lämnade han sitt uppdrag som riksdagsledamot för näringslivet och startade ett företag tillsammans med gamla vänner från värnpliktstiden. Nu kandiderar han återigen som Liberalernas förstanamn i Örebro län till Sveriges riksdag.

Johan fick, som ungdomstränare i fotboll på 1980-talet, tidigt uppleva skillnader i barns sociala förutsättningar. När barn kom till träningar utan rätt skor var det ofta ett uttryck för avsaknad av stöd hemifrån. Men det löstes med hjälpa av andra vuxna så att ungarna kunde spela fotboll och tillsammans växa som spelare – och som människor. Sedan dess brinner Johan för ett samhälle där vi stöttar varandra så alla får chansen att kunna göra sitt bästa i skolan, på jobbet eller på fritiden.

Det kräver en kunskapsskola för alla, en stark socialtjänst för utsatta och en fungerande psykiatri för den som behöver det. Vi liberaler vill fokusera på just välfärdens kärnuppgifter. För att vi människor ska må bra bör vi ha en meningsfull vardag. Det handlar som att sköta sig, bry sig om och att ta ansvar för andra sin närhet. Utan dessa värderingar har vi inget långsiktigt hållbart Sverige. Politiker kan skapa förutsättningar för människor och företag att växa – för det är så vi skapar resurser till skola, vård och äldreomsorg. Men det är alltid vi som individer som måste göra vårt bästa, i våra egna eller lånade skor.

”Mitt fokus är ett starkare Sverige med skolan först, en effektiv brottsbekämpning samt en stark företagsamhet.
Jag har inte några enkla lösningar, men jag lovar dig tydlighet, erfarenhet och ett starkt socialt patos.
Med en mer fokuserad välfärd kan fler människor få möjlighet att forma sin egen framtid.”

Johans mest prioriterade frågor är skola, trygghet och ekonomi.

Skola för att alla barn ska ges chansen att växa. Med de bästa lärarna, verklig arbetsro och ett fokus på kunskaper så ges fler barn goda chanser för framtiden. Återkommande skriftliga utvärderingar ger föräldrarna och barnen återkoppling på att kunskaperna kommer. Statens ska ta ett ansvar för god kvalitet i hela Sverige.

Trygghet eftersom den är grunden för frihet. Brottsligheten minskar friheten för många. Ingen föds till att vara brottsling. Därför måste det tidiga, tydliga och lite tuffare insatser när unga människor begår brott. Bättre att stämma i bäcken än i ån för att hjälpa den unge bort från brottsbanan. Grovt kriminella personer som återfaller ska möta relevanta straff för att få längre tid för rehabilitering.

En stark svensk ekonomi för att vår sjukvård, våra pensioner och all omsorg kräver just en stark ekonomi. Svenska företags förmåga att exportera är grunden för vår välfärd. Våra svenska företag och deras medarbetares hårda arbete är grunden för att det skapas nya jobb, att vi kan ta in skatter för välfärden och att människor integreras. Här krävs hela tiden ett fokus på företagens långsiktiga spelregler, utbildning, forskning och infrastruktur för att vår ekonomi hållbart ska kunna växa.

Sociala Medier

  • Följ på: 

Kontaktuppgifter

... Blogg