Se alla

Behöver mer pengar i plånboken

Lördag 26 augusti 2023

Sänk skatten för vanligt folk är det budskap som Socialdemokraterna i Örebro län sprider på sina sociala mediekonton, men har de glömt att de själva precis höjde skatten för alla länsinvånare?

Ja, jag vet att det är någon sorts misslyckad kritik de försöker föra fram mot regeringen, men att klandra regeringen för att de inte sänker skatten när de själva höjer den närmar sig vad man brukar kalla för hyckleri.

Det S-ledda styret i Region Örebro län har under lång tid haft problem med att få ekonomin i regionen att gå ihop. Sjukvården har ständigt gått med underskott och budgeten har näst intill varit ett önskeschema från ledningens håll, mer än ett faktiskt dokument som sätter ramar. Till slut blev underskotten så stora att något var tvunget att göras, och det var ingen överraskning att det landade i en skattehöjning.

För både vanligt och ovanligt folk blir det 75 punkter högre regionalskatt vid årsskiftet. Det här i en tid där vi ser en ökande inflation och stigande räntor som äter upp hushållens ekonomi. Frågor man länsinvånarna är nog det sista folket efterfrågar högre skatt på sin inkomst.

Om Socialdemokraterna i Örebro län menade allvar med att de vill se sänkt skatt kan jag som liberal inte göra annat än att hålla med. Skattetrycket i Sverige och speciellt i Örebro län är för högt. Det är därför vi var helt emot skattehöjningen i regionen. Folket i Örebro län behöver mer pengar i plånboken när ekonomin blir svårare, inte mindre.

 

Willhelm Sundman (L)

Oppositionsråd, Region Örebro län