Turerna runt en sommarstängning av Avdelning Q fortsätter. Detsamma gör skrivandet av insändare. Nu protesterar inte bara oppositionen. Även lokala (V) och (S) politiker protesterar starkt mot en stängning, och kan ange graverande skäl mot stängningen.

Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) skriver i ett svar i tidningen att det är olyckligt när diskussionen baseras på felaktiga antaganden och påståenden. Detta kan försämra läget för sjukhuset eftersom en sådan diskussion oroar både patienter och personal och kan medföra oönskade följder i form av avhopp och större svårigheter att rekrytera.

Har Marie-Louise Forsberg-Fransson helt missat att personalen anger samma argument mot en sommarstängning av Q? Har Marie-Louise Forsberg-Fransson helt stängt öronen för all den oro som en stängning medför, inte bara för Q, utan för hela Karlskoga lasaretts framtid, hos både personal och befolkning? På ett litet sjukhus hänger allt intimt samman, och det ena påverkar det andra.

Det vore kanske bättre att tänka efter före vad som skulle hända om åtta av de sexton barnmorskorna på Q gör allvar av sitt hot att säga upp sig vid en stängning? Hur går det då med Marie-Louise Forsberg-Franssons löften att avdelningen ska öppna igen efter sommaren? Var ska man i så fall hitta nya barnmorskor? Och hur går det då med stödet till USÖ? Kan åtta barnmorskor från Avdelning Q rädda sommarsemestrarna på USÖ?

Det kanske allvarligaste av allt är att politiken i det här fallet tycks ha abdikerat från sitt ansvar, och lagt hela ansvaret på tjänstemännen. Tänk om tjänstemännen inte har samma helhetssyn som man förväntar sig att politiken ska ha? Då kanske skadan blir svårreparerbar!

Birgitta Malmberg
Ledamot av Regionfullmäktige (L)