Under lördagen den andra april höll Liberalerna i Örebro län årsmöte Dagen inleddes av partisekreterare Maria Arnholm som engagerande talade om partiets förnyelsearbete. Liberalerna genomgår just nu stora förändringar såväl politiskt som organisatoriskt. Politiskt pågår arbetet i totalt 14 nationella arbetsgrupper, varav den socialpolitiska leds av länets riksdagsledamot Christina Örnebjär. Organisatoriskt har partiet just bytt namn och håller på att byta logotyp. Därtill pågår ett stort arbete med att hålla inspirerande möten, värva nya medlemmar och utveckla nya former för kommunikation.

Vid årsmötet valdes Hendrik Bijloo till ny ordförande för länets liberaler. Hendrik är gruppledare för Liberalerna i Ljusnarsberg och ledde i kommunvalet 2014 partiet återigen in i Kommunfullmäktige i Ljusnarsberg.

– Jag kom till Sverige från Holland för tio år sedan och hittade ganska fort till Folkpartiet Liberalerna. De socialliberala värderingarna är självklara för mig, säger Hendrik Bijloo.

– Jag ser varje dag att det behövs ett socialliberalt parti med på banan, inte minst här i Örebro län. Som ordförande vill jag arbeta för att forsätta förnya Liberalerna. Vi ska vara en röst som hörs och som gör skillnad, fortsätter Hendrik Bijloo.

Ulrica Solver-Gustavsson och Hendrik Bijloo.
Ulrica Solver-Gustavsson och Hendrik Bijloo.

Hendrik tar över ordförandeskapet efter Anna Ågerfalk som varit ordförande sedan 2009. Hon avtackades för den tiden och det stora arbete hon gjort som ordförande. Hon fortsätter dock som ledamot i styrelsen. Anna Ågerfalk är även oppositionsråd i Region Örebro län.
Mötesordförande var tidigare riksdagsledamot Johan Pehrson.

Övriga i styrelsen är

Ulrica Solver-Gustavsson, vice ordförande, förtroendevald Örebro
Christian Lahesalu, kassör, förtroendevald Kumla
Karolina Wallström, kommunalråd Örebro
Christina Örnebjär, riksdagsledamot
Birgitta Malmberg, förtroendevald Karlskoga/Region Örebro län
Elin Nilsson, förtroendevald Lekeberg
Robin Nilsen, förtroendevald Örebro/Liberala ungdomsförbundet
Fredrik Askhem, ordförande Hallsberg
Henrik Edlund, ordförande Lindesberg
Anna Ågerfalk, oppositionsråd Region Örebro län

Ersättare

Ulf Wilder, förtroendevald Nora
Magnus Riseby, förtroendevald Örebro
Aya Winssi, förtroendevald Kumla
Anna Torgny, förtroendevald Örebro
Pontus Quick, förtroendevald Karlskoga