Under regionstyrelsen den 17 december valde de styrande med ordförande Andres Svahn (S) att besluta om att ge stöd till Elöverkänsligas förening. En förening som arbetar med pseudovetenskap. Liberalerna vänder sig starkt mot det här beslutet.

Regionstyrelsen i Region Örebro län hade under förmiddagen den 17 december att besluta om fördelning av föreningsbidrag och projektstöd till länets funktionshinderorganisationer 2020. I ärendet fanns föreningen Elöverkänsligas förening med i listan på funktionshinderföreningar som föreslogs får bidrag från Region Örebro län. Föreningen är en del av Riksorganisationen för elöverkänsliga, en organisation som arbetar bland annat med att sprida pseudovetenskap och falsk information om elektromagnetisk strålnings påverkan.

Under sammanträdet lyfte Liberalerna upp frågan om att inte ge bidrag till Elöverkänsligas förening men regionstyrelsens ordförande Andres Svahn (s) valde trots detta att godkänna bidraget till föreningen. Svahn resonerade i termer om att man nu har en process i regionen där man ska gå igenom de riktlinjer som finns för att ge bidrag till funktionshinderföreningar. Därför väljer regionstyrelsen att dela ut bidraget i år och se över det till nästa år. I beslutet om att ge stöd valde Regionen att ge 35.000kr till Elöverkänsligas förening.

Det finns bara ett problem, elöverkänslighet är inte en riktig diagnos. Det finns inga bevis för att elöverkänslighet, elallergi eller liknande kan påvisas existera mer än som upplevelser hos individer.

– Det är ett mycket märkligt resonemang när all vetenskap på området säger att elöverkänslighet inte existerar. Organisationer som Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Världshälsoorganisationen och EUs vetenskapliga råd är eniga i frågan om att elektromagnetisk strålning inte påverkar människor i vardagliga situationer. Elöverkänslighet är utan all tvekan ett påhittat fenomen, säger Anna Ågerfalk, Regionråd för Liberalerna i Örebro län.

Vetenskapen är enad och är tydlig på området. Så här skriver Arbetsmiljöverket (2018) om elöverkänslighet:

Med åren har evidensen ökat för att den typen av exponering inte medför någon förhöjd risk för akuta- eller sena effekter. Även de senaste publicerade metaanalyserna av observations- och provokationsstudier stödjer denna slutsats.

Man kan sammanfatta arbetsmiljöverket som i att de har testat allt och kan inte hitta några bevis för tillståndet. Ser man till vad internationella källor säger kan vända sig till Världshälsoorganisationen (WHO, 2019) som skriver såhär om elöverkänslighet:

In the area of biological effects and medical applications of non-ionizing radiation approximately 25,000 articles have been published over the past 30 years. Based on a recent in-depth review of the scientific literature, the WHO concluded that current evidence does not confirm the existence of any health consequences from exposure to low level electromagnetic fields.

Som stöd för elöverkänslighet brukar förespråkare påtalat Europarådets Resolution 1815 (2011) som handlar om att farorna med strålning. Resolutionen har blivit mycket kritiserad och 2015 släppte The European Commission and its non-food Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR) en ny rapport som slog fast att:

The results of current scientific research do not link exposure to electromagnetic fields below the limits suggested by the EU legislation with adverse health problems.

Det vill säga att det inte finns några vetenskapliga bevis för att elektromagnetisk strålning påverkar människor under vardagliga förhållanden. Att Regionen stödjer desinformation kommer inte att hjälpa någon. När dessa individer faller offer för andra människors vanföreställningar kommer det lidande dem lever med förbli obehandlat. Vi ska vårda människor inte stärka vanföreställningar. Liberalerna tänker inte slösa skattepengar på pseudovetenskap. Vården har det svårt ekonomiskt som det är och vi måste se till att alla skattemedel vi förfogar över går till evidensbaserad vård som hjälper människor, inte stärker villfarelser och fobier för el. Därför valde Liberalerna att reservera sig mot det här beslutet och ställa sig på vetenskapens sida.

Liberalerna ställer sig frågande till hur regionen väljer att prioritera sina resurser.

– När man i ena stunden är beredd att dra in på julbord och julgåva till personal och i andra stunden medvetet väljer att ge bidrag till föreningar som arbetar med pseudovetenskap och att sprida falska påståenden i samhället kan man börja fundera på hur Socialdemokraterna faktiskt väljer att prioritera, säger Anna Ågerfalk

Liberalerna tänker inte slösa skattepengar på pseudovetenskap. Vården har det svårt ekonomiskt som det är och vi måste se till att alla skattemedel vi förfogar över går till evidensbaserad vård som hjälper människor, inte stärker villfarelser och fobier för el. Därför valde Liberalerna att reservera sig mot det här beslutet och ställa sig på vetenskapens sida.