Liberalerna besökte på måndagen, den 8 oktober, polisen i Karlskoga. Polisområde Karlskoga inkluderar
Degerfors och Hällefors.

Diskussionerna uppehöll sig till stor de kring polisbristen, omorganisationens effekter och behovet
skärpta straff för återfallsbrottslingar och minskade straffrabatter för mängdbrott.
Polisen i Polisområde Karlskoga borde vara 60 jämför med dagens 49. Skillnaden innebär att
hela systemet med områdespoliser ligger nere. Därmed är det svårt med det viktiga
förebyggande och specialiserade polisarbetet kring ungdomar, droger och trafik.

Johan Pehrson tar med sig diskussionen om polisbristen och behovet av straffskärpningar till
Riksdagen och justeringar av organisationen till Polisens nationella insynsråd där han är
Liberalernas ledamot. Birgitta Malmberg tar med sig frågeställningarna om vad kommunen kan göra
för att tillskapa förutsättningar för fler ordningsvakter som kan arbeta på polisens uppdrag under
kritiska tider och på brottsutsatta platser samt frågan om fler trygghetskameror på offentliga
platser.