När nämnden för regional tillväxt i Region Örebro län sammanträdde måndagen den 23 januari reserverade sig Liberalerna i Region Örebro län mot förslaget att ge Destination Örebro ett förlusttäckningsbidrag för en linje från Düsseldorf till Örebro Airport.

“Vi tycker inte att detta är en klok satsning. Det handlar ändå om två miljoner över tre år. Det är alltid svårt att räkna på vad sådana här charterlinjen kan ge i hotellnätter och så vidare, men vi anser hur som helst att det är ett dåligt konjunkturläge nu när det är dumt att ta på sig sådana här kostnader. Här får det vara nog”, säger Anna Ågerfalk, regionråd i opposition för Liberalerna i Region Örebro län.

“Vi har varit tydliga från Liberalernas sida med att man hela tiden måste väga vart man lägger skattepengar. När vi har en vård som går på knäna måste vi titta på vad som är det viktigaste ansvaret, och vi menar att vården är vårt grunduppdrag. Vi har också ont om vårdplatser och sjuksköterskebrist”, fortsätter Anna Ågerfalk (L).

Ledamot i nämnden för regional tillväxt för Liberalerna, och den som lämnade in reservationen, är Elin Nilsson. Hon menar att underlaget för beslutet var bristfälligt, inte minst när det gäller avsaknaden av en miljökonsekvensanalys.

“Förutom avsaknaden av en fullständig ekonomisk analys är miljökonsekvensbeskrivningen närmast obefintlig. Flygets klimatpåverkan, det ökade bullret, det ökade trycket på naturen till följd av turismen och kostnaderna för detta berörs inte alls. En miljökonsekvensbeskrivning måste kunna belysa både positiva och negativa aspekter av ett förslag,” säger Elin Nilsson (L)

Sammanfattningsvis menar Liberalerna, framförallt på grund av de dystra ekonomiska prognoserna för landstingssektorns ekonomi de kommande åren, att det inte är rätt prioritering för Region Örebro län att delta i projektet.

“Regionens ekonomi riskerar att bli allvarligt försämrad de kommande åren. Att i det läget dra på sig ökade kostnader som handlar om att subventionera flygbiljetter för, i bästa fall, ett knappt tusental tyska turister är inte rimligt. En flyglinje mellan Örebro och Düsseldorf får gärna upprättas, men inte med de pengar som skattebetalarna förväntar sig ska gå till en bättre hälso- och sjukvård,” avslutar Elin Nilsson (L).