Tisdagen den 24 har nämnden för samhällsbyggnad i Region Örebro län haft sammanträde. Under mötet beslutades det om en ny inriktning för kollektivtrafiken i Region Örebro län, nämligen att regionen i framtiden ska ha kollektivtrafik i egen regi samt göra detta i samverkan med Västmanland.

Tillsammans med Moderaterna och Centerpartiet lade Liberalerna fram ett eget förslag om att den framtida inriktningen för kollektivtrafiken i Region Örebro län ska vara en förbättrad upphandling, med särskild hänsyn tagen till ett antal viktiga faktorer. Förslaget röstades ned av majoriteten + KD och SD.

“Det är tydligt att majoriteten bestämt sig långt innan utredningen var klar”, säger Erik Johansson, ledamot för Liberalerna i samhällsbyggnadsnämnden, inför beslutet och tillägger:

“Deras argument stöds inte av utredningen, inte heller av experter i bussbranschen. Att till exempel säga att Västmanlands kunder är nöjdare därför att man har trafiken i egen regi, är absurt. Vi styr redan i princip alla faktorer som påverkar kundnöjdheten; var hållplatser skall ligga, hur ofta bussarna skall gå, vilka biljettsystem som används osv.”

Som vanligt finns det en övertro på att regionen kan sköta alla sina uppgifter bättre än det privata och en ständig vilja att själva få detaljstyra allt.

“Det man nu får styrning över som man inte hade tidigare är lön och arbetsvillkor för chaufförer. Vilken resenär bryr sig egentligen om vem som äger bussen och avlönar chauffören? Arbetsvillkoren för chaufförerna är en viktig fråga, så varför inte ge företagen incitament i en upphandling att ha nöjda chaufförer, serviceinriktade medarbetare och del i ett ökat resande?” fortsätter Erik Johansson (L).

Investeringskostnaden för att köpa in bussar kommer att bli en mycket dyr historia för regionen. Detta samtidigt som stora investeringar sker på USÖ. I en tid då ekonomin är ansträngd och stora investeringar står framför oss är det viktigt att renodla och prioritera vad det offentliga ska göra. Sådant som kan utföras av någon annan bör också utföras av någon annan. Dessutom vet vi om att företag i branschen har bättre kompetens på området än regionen och därför är de mer lämpade för uppdraget.

“Visst kan vi lära oss från Västmanland, men att bilda ett bolag utan kompetens är att spela med skattebetalarnas pengar”, avslutar Erik Johansson (L).