Se alla

Liberalerna satsar 100 miljoner på primärvården

Onsdag 12 juni 2024

Liberalerna i Region Örebro län har lagt sitt budgetförslag för 2025 med stark satsning på
primärvården trots en i övrigt stram budget. Under regionstyrelsens sammanträde presenterades
Liberalernas förslag till budget och verksamhetsplan för 2025. Budgetförslaget syftar till en mer
rättvis och tillgänglig vård, med fokus på primärvården likt Liberalernas tidigare budgetförslag.

Varje länsinvånare ska ha rätt till en vårdcentral nära dem och en fast läkarkontakt. Vi satsar på primärvården för att säkerställa vårdcentralerna verksamhet, som länge varit underfinansierad, säger Willhelm Sundman (L)

Den satsning som Liberalerna gör läggs på primärvården. En ramförstärkning till primärvården på
100 miljoner kronor samtidigt som regionen ska öka sina reklamintäkter, ändra avgifterna och
strama åt regelverket för missade besök.

Regionens resurser är knappa och så länge som vi inte klarar av det grundläggande uppdraget att kunna erbjuda vård nära invånarna finns det ingen anledning att prioritera något annat, understryker Willhelm Sundman (L)

Liberalernas budget ger flera uppdrag med ekonomiska åtgärder då regionen länge gått med
underskott inom flera verksamheter. Anledningen till underskottet menar Sundman är ett resultat av
att regionen tillåtits att använda mer resurser än vad de blivit tilldelade utan att motivera
kostnaderna. Det här vill Liberalerna sätta stopp för.

Verksamheter ska inte kunna använda mer pengar än den budget de tilldelas. Behövs en ramförstärkning måste den kunna motiveras och politiskt beslutas. För oss är det här ett skarpt krav. Den rambudget vi tilldelar är en absolut kostnadsgräns, inget önskat mål, avslutar Willhelm Sundman (L)

Liberalerna i Region Örebro läns budget för 2025

För mer information kontakta:
Willhelm Sundman
Liberalerna i Örebro län
Tel: 070 352 94 06
E-post: willhelm.sundman@liberalerna.se