Gillar du frihet? Är du intresserad av politik?

Liberalerna i Örebro Län söker politiska lärlingar som vill lära sig allt om hur politik går till i praktiken.

Som politiskt lärling får du möjligheten att vara med i en nämnd eller styrelse inom Region Örebro län. Perioden för en politisk lärling är sex månader men kan förlängas om intresse finns.

Den som har antagits som politisk lärling förutsätts närvara vid sammanträden och gruppmöten vid en i förväg fastställd nämnd eller beredning och i slutet av lärlingsperioden avge en kortare rapport om hur tiden varit. Lärlingen har rätt att delta i överläggningar i nämnden/beredningen på samma sätt som icke tjänstgörande ersättare har. Alla politiska lärling förväntas delta på handledarträffar tillsammans med andra politiska lärlingar för Liberalerna.

Ersättningar

Dagarvode samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår till politisk lärling för deltagande vid sammanträden och gruppmöten med en i förväg fastställd nämnd eller beredning. Samma ersättningsnivå ska gälla för politiska lärlingar som för ej tjänstgörande ersättare i nämnd eller beredning.

Kriterier

För att bli antagen som politisk lärling så behöver du uppfylla dessa kriterier:

  • vara minst 16 år och folkbokförd i Örebro län
  • vara medlem i Liberalerna

Så här ansöker du

Mejla in din ansökan till willhelm.sundman@liberalerna.se som sedan behandlar ansökan. Ansökan bör bland annat innehålla en beskrivning av dig själv, vilka politiska frågor du är intresserad av och tidigare erfarenhet av politik. Märk ditt mejl med “Ansökan: Politisk lärling”

Ansökningar tas emot löpande.