Se alla

Skattemedel ska inte stödja pseudovetenskap

Onsdag 13 mars 2024

I en tid där information flödar fritt och alla har tillgång till en plattform för att dela sina åsikter är det mer avgörande än någonsin att de medel som tas från skattebetalarnas fickor används på ett ansvarsfullt sätt.

Det är vår skyldighet att säkerställa att offentliga medel inte går till att opinionsbilda för åsikter och rörelser som inte bara saknar vetenskaplig grund, utan även kan vara direkt skadliga. Elöverkänslighet och farhågorna kring amalgam i tänderna är två exempel där pseudovetenskap har fått fäste och där skattemedel, till mångas förvåning, används för att sprida felaktig. information.

Elöverkänslighet har inte kunnat bekräftas i vetenskapliga studier som utförts under kontrollerade förhållanden. Även om symtomen är verkliga ser världshälsoorganisationen WHO och andra medicinska auktoriteter inga bevis som stöder att de skulle orsakas av elektromagnetiska fält.

På samma sätt har amalgamfyllningar i tänderna varit föremål för omfattande vetenskaplig granskning. Tandläkarförbundet och andra medicinska institutioner har, efter noggranna överväganden med utgångspunkt i tillgänglig forskning, kommit fram till att amalgam är säkert för användning hos de flesta människor.

Två organisationer som däremot går i motsatt riktning, och finansierade av skattepengar fortsätter att sprida skräckhistorier om elektromagnetiska fält och amalgam, är Elöverkänsligas riksförbund och Tandhälsoförbundet. Deras propaganda är inte bara vilseledande utan skapar också onödig oro och misstro mot den medicinska professionen.

På Elöverkänsligas riksförbunds hemsida kan man läsa rubriker som ”Kan vi lita på forskning?” där organisationen beskriver hur forskningen är vinklad och hävdar att det pågår en mörkläggning från forskarvärldens sida på grund av påtryckningar från företag. Det finns även ett avsnitt om att ”hamstra glödlampor” som beskriver LED-lampor som ”ingenting för elöverkänsliga” och påstår att de bör undvikas, vilket är rent trams.

Samma sak gäller Tandhälsoförbundet som sprider information om ett fenomen som kallas oral galvanism. Det innebär att amalgamfyllningar skapar elektriska strömmar i munnen, som skulle ge en negativ påverkan på hälsan.

Trots all tveksamhet kring dessa organisationers påståenden har bland andra Region Örebro län använt skattemedel för att ge bidrag till dessa organisationer. Bidragen i sig från regionen är inte några enorma summor – ett tiotal tusen kronor per år – men genom bidragsgivningen legitimeras föreningars verksamhet, vilket leder till större och mer kostsamma konsekvenser.

I Dagens Medicin kunde man 2010 läsa om hur Region Örebro län köpte in baldakiner, vilket är en sorts skyddsduk, för att kunna placera över patienter som är elöverkänsliga. Vad dessa kostade, var de nu finns eller om de ens använts förblir en gåta.

Dyrare blev det sannolikt när akutmottagningen på Lindesbergs lasarett byggdes om 2016 och man såg till att elsanera mottagningsrum. Detta trots att vi vet att det har noll effekt på patienten. Kostnaden för både skyddsutrustning som inte fungerar och anpassningar som är verkningslösa är utan tvekan onödiga utgifter – som dessutom underminerar vetenskapen och bidrar till spridning av ogrundad rädsla.

Region Örebro län är tyvärr inte unik, utan det här sker runt om i landet. Det är en skam för Sverige, ett land känt för sitt höga förtroende för vetenskap och rationellt tänkande, att vi finansierar dessa organisationer som sprider information som strider mot vetenskaplig konsensus. Därför är det bra att Socialstyrelsen nu ser över riktlinjerna för bidragen som slussas ut till samhällsskadliga aktörer.

Skattemedel bör investeras i initiativ som främjar vetenskaplig förståelse, utbildning och folkhälsa. Det finns en myriad av vetenskapligt underbyggda folkhälsoinitiativ som desperat behöver finansiering – från främjande av mental hälsa till förebyggande av livsstilssjukdomar. Dessa områden har potential att göra verklig skillnad i människors liv och bör prioriteras framför pseudovetenskapliga rörelser.

Att genom skattemedelstödja spridningen av pseudovetenskap är inte bara ett slöseri med värdefulla resurser, det är ett direkt svek mot principerna om vetenskaplig integritet och rationellt tänkande.

Willhelm Sundman (L)

Oppositionsråd, Region Örebro län