Under sista veckan i januari kunde man läsa i Karlskoga Tidning och Karlskoga Kuriren om den oro som väckts hos både ortsbefolkning och personalen på Kvinnokliniken i Karlskoga. Oron gäller en aviserad sommarstängning av Avdelning Q under tio veckor, eller två och en halv månader. Orsaken till stängningen skulle enligt ledningen gälla tillgänglighet, säkerhet och arbetsmiljö. De ansvariga hänvisar främst till bemanningsproblem. Detta har dock under tidigare år klarats av på Karlskoga lasarett genom att personalen har flyttat eller förkortat sina semestrar. Enligt samstämmiga uppgifter så är personalen villiga att göra så även i år.

Vad gäller säkerheten på förlossningsavdelningen så har jag redan tidigare diskuterat denna med läkare på avdelning Q, som har försäkrat mig om att man aldrig tummar på säkerheten. Man tillåter inte en förlossning på Karlskoga BB om man befarar att säkerheten hotas. Där har man redan ett nära samarbete med USÖ. Säkerheten för havande kvinnor i västra länsdelen skulle försämras med tanke på det längre avståndet till USÖ. Bland dessa finns många asylsökande kvinnor från Karlskoga, Degerfors, Laxå, Hällefors, Storfors, Filipstad mm. Ett ökat antal ambulansförlossningar utan barnmorska innebär en ökad risk för mor och barn. Dessutom många resor för återbesök med nyfödda barn vid hemgångar före 48 timmar. Hur ska dessa resor organiseras?

Vad gäller arbetsmiljön så är denna välkänt bra på Avdelning Q, både vad gäller anställda, vårdtagare och anhöriga. Vid en eventuell sammanslagning med USÖ så drabbas personalen från Karlskoga lasarett av mycket längre arbetsdagar, svårigheter med barnpassning, långa restider, många som bor i Värmland har redan långa restider, ökade omkostnader samt en obekant arbetsmiljö. Allt detta är i sig stressfaktorer. Det förtar den positiva effekten av att få ut hela sin sommarsemester. En ny arbetsplats kräver en inkörningsperiod innan det fungerar bra. Personalen på USÖ får in personal som kräver handledning innan man kan fungera självständigt. Detta är en ökad belastning på dem. Ett förväntat ökat antal förlossningar på ca 300-400 per månad ställer krav på förlossningsrum och BB-platser. Finns den kapaciteten på USÖ, eller skulle det innebära påtvingat tidiga hemgångar, med oro för föräldrarna, och risk för försämrad anknytning till barnen? Dessutom ett ökat antal resor för återbesök med nyfödda barn. Telefonrådgivningen får också en ökad belastning. Stängningen skulle även drabba akuta gynekologiska operationer, medicinska aborter samt palliativa patienter. Detta kräver fler vårdplatser och operationstider på USÖ. Finns den kapaciteten? För boende i den västra länsdelen innebär allt detta en ökad oro.

Vad gäller tillgängligheten så skulle den kraftigt försämras för alla i väster. Inte minst för gravida, asylsökande kvinnor utan egna transportmedel. De får också en ökad kostnad för resor som knappast täcks av de bidrag som de får. En ökad belastning på vårdpersonalen med risk för sjukskrivningar, ökad ambulansverksamhet, ökat antal sjukresor och ökad telefonrådgivningen innebär ökade kostnader för landstinget. Det man tror sig spara på karusellerna kan man förlora på gungorna. Med ett redan beräknat underskott på 278 miljoner inom hälso- och sjukvården så är det enligt min mening ett ekonomiskt vågspel att sommarstänga Avdelning Q.

Birgitta Malmberg
Ledamot i Regionfullmäktige (L)