Se alla

Vårdcentralernas nedläggning i Storå och Frövi-Fellingsbro – Ett svek mot norra länets väljare

Fredag 3 maj 2024

 I skuggan av politiska löften om förbättrad tillgänglighet till vård och stärkt lokalsamhälle, har beslutet från S, C och KD att lägga ner vårdcentralerna i Storå och Frövi-Fellingsbro framstått som både förvånande och djupt orättvist. För invånarna i dessa områden representerar nedläggningarna inte bara en förlust av nära och tillgänglig medicinsk service, utan också ett tydligt tecken på svek från de partier de en gång litade på.

Liberalerna röstade mot beslutet att stänga vårdcentralerna eftersom frågan inte var tillräckligt utredd och därmed inte heller tillräckliga konsekvensanalyser gjorda.

Beslutet att stänga vårdcentralerna är en fråga som rör mer än bara lokal hälsoservice; det är en indikator på hur väljarnas röster och behov prioriteras. I valet förlitade sig många invånare på S, C och KD:s löften om att stärka och underhålla viktiga lokala tjänster. Detta förtroende har nu besvarats på ett sätt som undergräver grundläggande behov och rättigheter.

Det är viktigt att invånarna i dessa områden förstår vidden av detta beslut. Nedläggningarna innebär inte bara längre resvägar för vård – de speglar en djupare spricka i den politiska viljan att upprätthålla och investera i lantliga och mindre tätbefolkade områdens infrastruktur. Denna utveckling står i bjärt kontrast till de urbana områdenas kontinuerliga expansion av vårdtjänster, vilket skapar en allt större ojämlikhet i tillgången till vård.

Inför nästa val bör väljarna reflektera över de konsekvenser som deras röster kan föra med sig. Att rösta på ett parti innebär att ge dem mandatet att agera på ens vägnar, att representera ens intressen och att försvara ens rättigheter. När partier som S, C och KD väljer att gå emot dessa principer genom att stänga nödvändiga lokala tjänster, måste väljarna fråga sig själva: Är detta de företrädare jag vill ha? Är detta de prioriteringar som stämmer överens med min vision för min region?

Därför uppmanar vi alla väljare i Region Örebro län att noga överväga sina val nästa gång de står inför valurnan. Det är av största vikt att politiska beslut reflekterar de behov och önskemål som väljarna har uttryckt. Om S, C och KD inte kan leverera detta, är det kanske dags att söka andra alternativ som kan garantera att våra lokalsamhällen och deras tjänster inte bara bevaras, utan också blomstrar.

Att stå upp för tillgänglig och rättvis vård är mer än bara en politisk fråga; det är en fråga om att värna om våra grundläggande mänskliga rättigheter och vår kollektiva välfärd. Låt oss inte glömma bort detta när vi nästa gång avgör framtiden för vår region och kommun vid valurnorna.

 

Nils Detlofsson (L)
Kommunstyrelseledamot i Lindesberg

Willhelm Sundman (L)
Oppositionsråd, Region Örebro län