Tycker du att det verkar intressant att syssla med sjukvårdspolitik, kollektivtrafik eller regional utveckling men känner dig inte redo att gå direkt in som förtroendevald på ett politiskt uppdrag? Då kanske möjligheten att prova på regionpolitiken som politisk lärling vore någonting för dig.

Region Örebro län (RÖL) har nu infört system med politiska lärlingar. Det innebär att du kan få prova på att sitta som lärling i en nämnd eller beredning.Regionen har idag tre nämnder och ett tiotal beredningar under dessa nämnders ansvarsområden.Varje beredning har två lärlingsplatser som delas av samtliga politiska partier som finns representerade i regionfullmäktige, vilket innebär att det finns ett begränsat antal platser.

Du som kan bli aktuell för en post som politisk lärling är 16 år eller äldre, medlem i Liberalerna och bor i Örebro län. Du har inga uppdrag inom Region Örebro län, men du kan ha inom din hemkommun.

Du väljs för en period om max 6 månader. De flesta nämnder och beredningar sammanträder 3 gånger per termin. När du deltar på sammanträdena har du samma rättigheter som en icke tjänstgörande ersättare. Det gäller alltifrån ersättning för förlorad arbetsinkomst, arvode och yttranderätt.

Vi behöver fler som engagerar sig i de viktiga välfärdsfrågor som Region Örebro län ansvarar för. Om du är intresserad och vill veta mer – hör av dig till Anna Ågerfalk, anna.agerfalk@liberalerna.se eller Kajsa Rosén, kajsa.rosen@liberalerna.se så berättar vi mer.