Ingen vill sluta att vara människa, en egen individ, bara för att man blir äldre, gammal. Tänker jag. Och jag tänker att det är en liberals syn på människan. En socialist tänker gärna organisationen först. Att det är enklare om man tänker kollektiva lösningar, bygger stort, centraliserar och gör lika för alla. Det är en orimlig politik. Du har faktiskt rätt att vara en unik människa med egenmakt hela livet.”

Anna Ågerfalk, Liberalernas regionrådskandidat i valet 2018

 

Vår politik

Vård i tid – köerna ska bort

När köerna till vården växer påverkas hela samhället, men värst drabbad är den enskilde patienten. För oss liberaler är det viktigare att Örebro läns medborgare kan erbjudas vård i tid och av hög kvalitet än att det är Regionen själva som levererar den. Vi vet också att i de regioner/landsting där det finns många privata vårdgivare är tillgången till vård generellt sett högre. Ändå har det, sedan vårdvalet infördes år 2010, inte startats en enda ny privat vårdcentral i hela Örebro län.

Rätten att välja är en viktig liberal grundprincip. Det handlar om att vi tror att du själv vet bäst vad du behöver och vilken vårdgivare som bäst tillgodoser dina önskemål och behov. Att du ska ha rätt att välja den vårdcentral du har störst förtroende för – men också rätten att välja bort en som du saknar förtroende för.

Det är dags att inse att själv inte alltid är bäste dräng. Sluta acceptera det onödiga lidandet som köerna genererar och låt andra vårdgivare vara med bidra till att utveckla vården och se till att fler får vård i tid. Köerna ska bort!

Nära vård och valfriheten med fast husläkare

En viktig utgångspunkt i socialliberal vårdpolitik är att vården ska fungera som bäst för de som behöver vården allra mest och har sämst förutsättningar att föra sin egen talan. Bästa sättet att förbättra vården för den gruppen är att stärka vårdcentralerna, med bredare kompetens och högre grundbemanning.

Vi vill också genomföra en omfattande primärvårdsreform med syftet är att skapa trygghet, förtroende och kontinuitet i vardagen för alla människor och särskilt för de mest sjuka äldre. Därför vill vi att du ska kunna välja både vårdcentral och din egen fasta husläkare så att du får träffa samma läkare varje gång du besöker vårdcentralen. 

Psykisk ohälsa – den nya folksjukdomen

Att må bra i både kropp och själ är en förutsättning för frihet och trygghet. Den nuvarande situationen inom psykiatrin i Region Örebro län är allvarlig, med patienter som vittnar om såväl reella missförhållanden som bristande vårdinsatser.  Det är fullständigt oacceptabelt. En moderniserad och patientcentrerad psykiatri behövs för att kunna möta den psykiska ohälsan i samhället med hög kvalitet, värdighet och effektivitet.

Vi vill stärka de tidiga insatserna för att minska risken för svårare psykisk ohälsa och för den svårt sjuke ska det finnas en trygg och säker psykiatrisk intensivvård. Vi vill se ett större fokus på delaktighet för patienten, med självvald inläggning och tydlig uppföljning av patienternas upplevelse av den psykiatriska slutenvården.

Värst drabbade av psykisk ohälsa är barn och unga. Barn som mår dåligt riskerar idag att bli sittandes i kö till BUP för utredning eller falla mellan stolarna på de olika myndigheter som har ansvar för barnet. Här måste Regionen satsa på att minska köerna till BUP och skapa en bättre grund för samverkan genom en gemensam nämnd.

Återskapa kunskapsskolan! Vi är övertygade om att barn som förstår sin uppgift, som vet vad som förväntas av dem och som ges rätt förutsättningar att klara av uppgiften utifrån sin förmåga också kommer att känna mindre stress och må bättre.  Därför måste arbetet med att återskapa en skola med fokus på kunskap och som erbjuder alla barn en lärmiljö som präglas av studiero, tydliga förväntningar och strukturer samt ett tydligt pedagogiskt ledarskap.

Läs mer om vår politik för en bättre psykiatri här

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.