Se alla

Att välja fast läkarkontakt måste bli lättare.

Fredag 5 november 2021

Liberalerna i Region Örebro län vill att vården flyttas närmare genom att låta patienter lista sig hos en fast läkarkontakt digitalt. Enligt Liberalerna uppnår inte Region Örebro län den nationella ambitionsnivån gällande att erbjuda fast läkarkontakt. Därför skickade Liberalerna den 1 november in en motion till Regionfullmäktige om att rätten till fast läkarkontakt ska tydliggöras genom information och digitalisering. Liberalernas oppositionsråd, Willhelm Sundman förklarar:

– Det ska vara lika enkelt att välja fast läkarkontakt som att välja vårdcentral. Det finns idag regioner som erbjuder information om och möjligheten till att välja en fast läkarkontakt genom 1177. Det behöver inte vara en mer komplicerad lösning än så, säger Willhelm Sundman (L)

Möjligheterna till att informera och hitta information är genom digitaliseringen ökar ständigt. På grund av nya IT-system och en ökad kunskap hos befolkningen menar Liberalerna att vården måste
öppna fler vägar för vad hälso- och sjukvården kan erbjuda, som fast läkarkontakt. Det här säger Sundman är en viktig del i att få en primärvård som fungerar tryggt och effektivt.

– Vården måste hänga med i den digitala utvecklingen och hur patienter idag vill vara delaktiga i sin vård. Därför behöver vi gå mot en utveckling där patienten kan styra över sin vård i större utsträckning så enkelt som möjligt. Digitaliseringen har mycket att erbjuda och Region Örebro län ska inte släpa efter i utvecklingen, säger Willhelm Sundman (L)

Med en fast läkarkontakt avser Liberalerna att en läkare i primärvården ska ansvara för de patienter som valt läkaren och samordna den vård patienten behöver. Det här menar Liberalerna förbättrar kontinuiteten för patienterna och gör vården mer effektiv och trygg samt förbättrar förutsättningarna till den nära vård som regionen strävar efter.

– Patienter ska inte behöva känna sig utelämnade i andras händer. Det bör vara en självklarhet när vi utvecklar den nära vården att patienter känner sin läkare och läkare vet vilka patienter den ansvarar för, avslutar Willhelm Sundman (L)

Motion – Rätten till en fast läkarkontakt ska tydliggöras

För mer information kontakta:
Willhelm Sundman
Liberalerna i Örebro län
Tel: 070 352 94 06
E-post: willhelm.sundman@liberalerna.se