Se alla

Stor satsning på primärvård i Liberalernas budget

Pressmeddelande

Fredag 21 maj 2021

Liberalerna i Region Örebro län satsar 100 miljoner i ramförstärkning till primärvården.
På förmiddagen den 21 maj presenterade Liberalernas oppositionsråd, Willhelm Sundman, Liberalernas förslag till budget och verksamhetsplan för 2022. Liberalerna pekar på tre övergripande mål som deras budgetförslag syftar till att uppnå: Frigöra patient och personal, en sjukvård nära invånarna och riva hinder för den regionala utvecklingen.

Den här budgeten har för avsikt att skapa en reell förändring i liberal riktning. Medarbetare måste känna sig hörda, patienter känna sig trygga och länsinvånare känna sig nöjda med den verksamhet och vård som regionen erbjuder, säger Willhelm Sundman (L)

De satsningar som Liberalerna gör läggs främst på primärvården. Budgetens prioriteringar innefattar en ramförstärkning till primärvården på 100 miljoner kr samt 5 miljoner i ramförstärkning till både kulturnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.

Vi har vetat i flera år att det är primärvården som behöver stärkas i sjukvården, men ingen politiker har vågat agera. Genom att förstärka primärvården med 100 miljoner visar vi tydligt på åt vilket håll vi tänker utveckla sjukvården i länet och gör det möjligt att införa fasta husläkare. Du ska ha en nära vård med en läkare som du känner dig trygg med och som känner dig, säger Willhelm Sundman (L)

Då Liberalerna väljer att gå fram med en egen budget så innebär det att de nu bryter det budgetsamarbete från tidigare år med Moderaterna.

Liberalerna har haft ett bra samarbete med Moderaterna och de är en naturlig samarbetspartner för oss i många ekonomiska frågor, men vi är ett liberalt parti, inte ett konservativt. För att tydliggöra för väljarna vad vi kommer arbeta för gör vi det tydligt vad det socialliberala alternativet innebär i regionpolitiken, säger Willhelm Sundman (L)

Liberalernas budget med verksamhetsplan 2022

För mer information kontakta:
Willhelm Sundman
Liberalerna i Örebro län
Tel: 070 352 94 06
E-post: willhelm.sundman@liberalerna.se