Se alla

Pandemin hotar ungas psykiska hälsa.

Pressmeddelande

Tisdag 6 april 2021

Ensamhet under pandemin kan leda till långvarig psykisk ohälsa hos en hel generation ungdomar, menar Liberalernas oppositionsråd Willhelm Sundman. I början av veckan meddelade Liberalerna att de kräver svar från hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Karin Sundin (S) kring vad hon avser göra för att förhindra att unga drabbas av psykisk ohälsa på grund av pandemin.

Pandemin är inte bara en risk för vår fysiska hälsa. De restriktioner som införts under senaste året har lett till att ungdomar inte kunnat leva sina liv som vanligt. Risken är då stor att denna ensamhet i många fall skapar en bestående psykisk ohälsa, säger Willhelm Sundman (L)

Restriktioner i kombination med distansundervisning har enligt Liberalerna tagit bort möjligheten till möten mellan ungdomar och vuxenvärlden. Det här menar Willhelm Sundman skapar problem i att upptäcka när ungdomar mår dåligt och att utreda situationer där en ungdom eller elev behöver stöd och hjälp.

Spontana möten mellan lärare och elev eller tränare och ungdom är nödvändiga för att skapa förtroendeingivande relationer där barn vågar dela med sig om hur de mår. Det är mycket svårare att skapa det här förtroendet genom en skärm, säger Willhelm Sundman (L)

Liberalerna nämner i sin fråga en möjlighet till storskaliga stödsamtal med hjälp från psykologstudenter till samtliga ungdomar i länet. Det här anser de kan mildra den psykiska ohälsan hos unga samt erbjuda många studenter ett extra jobb då flera deltidsjobb försvunnit på grund av restriktionerna.

Vi måste ta vara på den kompetensen som finns tillgänglig för att förhindra en urspårad situation med en ökande psykisk ohälsa. Självklart ersätter inte stödsamtal från en psykologstudent kvalificerat psykologiskt stöd, men i nuläget är det bättre än inget, säger Willhelm Sundman (L)

 
För mer information kontakta:
Willhelm Sundman
Liberalerna i Örebro län
Tel: 070 352 94 06
E-post: willhelm.sundman@liberalerna.se