Se alla

Bota det sjuka i vården

Lördag 10 september 2022

Sjukvården fångar upp oss när livet går sönder. Med Liberalerna får du långsiktiga satsningar på goda arbetsvillkor, nära vård och fler vårdplatser.

150 000 sjuka människor väntar på vård idag. Fyra av tio har väntat olagligt länge. Samtidigt tampas sjukvårdens anställda med byråkrati, stordrift och föråldrad IT: många småstäder har bara en vårdcentral där 53 minuter kan krävas av anställda varje dag, bara på att logga in i föråldrade IT-system. Sveriges sjukhus har dessutom betydligt färre vårdplatser per 100 000 invånare än både Danmark och Norge. Vi liberaler anser att patienternas vård och medarbetarnas engagemang äts upp av dålig styrning.Enligt Vårdförbundet överväger 5 700 sjuksköterskor att lämna vården. Om stressen skulle minska så att alla barnmorskor orkade arbeta heltid skulle det motsvara 800 fler barnmorskor i sjukvården. Vi måste vända utvecklingen.

Liberalerna planerar för långsiktiga, statliga satsningar på vårdplatser och arbetsmiljö. Vi vill också införa nationella, integrerade IT-system. Vad vi får idag är istället detaljstyrande statsbidrag som flyttas från än det ena, än det andra – ständigt med tidskrävande och kostsam återrapportering och uppföljning. Staten arbetar helt fel. Det går inte att tillsvidareanställa eller höja löner och alltså inte att öppna en enda vårdplats med tillfälliga pengar.

Liberalerna tänker röja undan statens tidstjuvar, så att vårdens experter får ägna sig åt patienter och kunskap. En liberal regering ska också sopa undan presskonferenser om kortsiktiga statsbidrag och tung byråkrati och ge långsiktiga pengar till vårdplatser med goda arbetsvillkor.

Dessutom tänker vi täppa till alla vita fläckar utan vård i Sverige; vi planerar att ta vården närmare och stärka arbetsmiljön genom att i lag låta sjukvårdens professioner själva driva småskalig vård – både i traditionella byggnader och med mobila lösningar. Alla vårdyrken ska i Liberalernas Sverige ha garanterad fortbildning under hela sitt yrkesliv, i hela landet.

Patienter och kunskap står i fokus i liberal sjukvårdspolitik. Och god vård i rätt tid kräver att bristyrken blir drömjobb. När du kommer till vården ska du möta ett bekant ansikte som känner dig, din historia och har tiden och kunskapen att bedöma vilka möjligheter som finns för just dig. Långsiktighet är den enda vägen framåt. Med Liberalerna får Sverige en mindre efterklok sjukvårdspolitik.

Willhelm Sundman (L)

Oppositionsråd, Region Örebro län

Lina Nordquist (L)

Sjukvårdspolitisk talesperson