Se alla

Hederskulturer ska bort – inte anpassas till

I dag lever kvinnor i Sverige under ett förtryck som många inte ser eller märker av förens det är försent. Problemet stavas hederskultur.

Inom hederskulturen finns en fixering kring den kvinnliga oskulden där avsaknaden av densamma kan innebära livsfara. Oskuldsidealet och kontrollen av kvinnors kroppar är centralt. Skulle oskulden bli ifrågasatt innan äktenskap riskerar kvinnan och anhöriga att falla offer för det hedersrelaterade våldet. För att rädda sig eller sin familj från att vanhedras och skadas arrangeras därför operationer på kvinnor för att framkalla en blödning under bröllopsnatten. Dessa oskuldsoperationer saknar däremot vetenskaplig grund och i stället för att hjälpa är det här att anpassas sig till en förkastlig kvinnosyn.Nyligen avslöjades en plastikkirurgisk klinik i Örebro med att erbjuda så kallade oskuldsoperationer till kvinnor. På samma klinik har medarbetare som är verksamma där fått sin utbildning i plastikkirurgi inom Region Örebro läns regi. Det här innebär att regionen bär ett ansvar för den utbildning dessa individer fått och hur frågan om hedersförtryck har berörts under utbildningen.

Om en kvinna eller flicka är så pass rädd för sitt liv att hon söker sig till en läkare för en oskuldsoperation ska hon erbjudas stöd och hjälp. Vården ska hjälpa kvinnor som lever under ett hedersförtryck, inte vara med och upprätthålla de strukturer som inskränker kvinnans rätt till sin egen kropp. Att så inte har skett i det uppmärksammade fallet visar på att vi behöver lyfta dessa frågor i hela utbildningskedjan och utrusta vårdpersonal med medvetenhet och verktyg för att hjälpa.

Jämställdhetsfrågor och kunskap om hedersförtryck måste i högre grad vara en del av utbildningen för alla de som kan komma i kontakt med utsatta kvinnor i yrkeslivet. Liberalerna vill ge vårdens medarbetare kontinuerlig utbildning i frågorna och Liberalerna studenter verkar för att universiteten ska lyfta dem i högre grad under grundutbildningen.

Även om ingreppen i dagsläget inte är olagliga finns många rättsliga problem. Påbud från socialstyrelsen har tidigare slagit fast att den här typen av operationer strider mot gällande bestämmelser inom hälso- och sjukvårdsområdet. Vidare kan de strida mot patientsäkerhetslagen då de inte uppnår kravet på vetenskaplighet och beprövad erfarenhet. För oss i Liberalerna är det därför en stor vinst att dessa oskuldoperationer enligt Tidöavtalet nu ska kriminaliseras.

Oavsett legaliteten får vi inte får vara naiva inför det kvinnoförtryck som finns i samhället. Inte bara vården utan skola, socialtjänst, polis och ja till och med föräldrar är en del av lösningen. Där måste alla bli bättre utrustade med kunskap. För de hederskulturer som idag tvingar kvinnor att leva i skräck och rädsla för sina liv måste bekämpas.

Willhelm Sundman

oppositionsråd, Region Örebro län (L)

Karin Mäki-Kala

Liberala studenter Örebro