Se alla

Debatt Regionen behöver ett ärligt ledarskap

Lördag 17 december 2022

Under ett antal veckor har vi kunnat läsa om stora arbetsmiljöproblem på USÖ, hot om vite från Arbetsmiljöverket och personal som flyr sina yrken.

Samtidigt uppdagas att den högst ansvariga politikern, Andreas Svahn (S), vägrar svara på frågor från media och visar sig vara så pass pressad att han kräver en av publicering av en tidningsartikel som nämner honom.

Svahn ansåg sig påhoppad i artikeln och krävde att han ska få bestämma vem som ska intervjua honom. Grunden till allt handlar om att Svahn påstått sig varit sjuk och inte kunnat svara i telefon. Ett påstående han nu tar tillbaka efter det visat sig att det inte var sant, eller som han själv uttryckte det, att han blandat ihop veckorna.

Under tiden som Andreas Svahn bråkar med media fortsätter sjukvården och vårdpersonalen i Regionen att göra sitt yttersta i en arbetsmiljö som lämnar mycket att önska. Vi kan nog alla konstatera att det här blivit en enda stor pinsam skandal. Inte bara pinsam för regionstyrelsens ordförande själv utan även för det parti som han representerar – Socialdemokraterna.

För under tiden som Andreas Svahn bråkar med media fortsätter sjukvården och vårdpersonalen i Regionen att göra sitt yttersta i en arbetsmiljö som lämnar mycket att önska. Patienter sitter fast i långa vårdköer och barn och unga med psykisk ohälsa väntar på både utredning och behandling. Frågan vi ställer oss är om Svahn verkligen är kapabel att styra Regionen genom den kris som sjukvården just nu går igenom?

Det är anmärkningsvärt att Svahn, som sedan många år tillbaka är ytterst ansvarig politiker, flyr frågor från media och det blir tydligt att han blir allt mer pressad ju längre tiden går. Det blir också tydligt att Socialdemokraterna inte har de lösningar som krävs för att vända den utveckling som sker i Regionens verksamheter just nu.

Region Örebro län och sjukvården behöver ärliga politiska ledare som ser problemen och inte flyr undan från dem. Politiker som tar larmen från personalen på allvar och som har lösningar på bristerna i arbetsmiljön.

En politisk ledning som har konkreta lösningar på hur vi ska korta de årslånga operationsköerna och bristerna i primärvården.

Efter höstens val kunde vi konstatera att Socialdemokraterna tappade mandat och förtroende. Det här resulterade i att nuvarande styre förlorade sin majoritet och i stället fått bilda ett minoritetsstyre. Faktum är att Socialdemokraterna med Andreas Svahn i spetsen tappat hela 5 mandat i Regionfullmäktige sedan år 2018. Tydligare än så kan väljarna knappast vara.

Ett 103-årigt Socialdemokratiskt styre måste få ett slut. Vårdpersonalen och länets patienter är trötta på tomma löften. De vill se konkreta åtgärder som förbättrar arbetsmiljön och villkoren och som gör vården mer tillgänglig för patienterna. Det vill vi också!

Än är det inte för sent för Kristdemokraterna och Centerpartiet att ändra sig. Ni är varmt välkomna tillbaka till oss moderater och liberaler.

Willhelm Sundman (L)

Oppositionsråd Region Örebro län

Sebastian Chelin (M)

Oppositionsråd Region Örebro län