Se alla

Staten kommer inte att rädda sjukvården

Torsdag 26 januari 2023

Det råder ingen tvekan om att sjukvården har många och stora utmaningar. Personalbrist, resursbrist, felallokering av resurser och en arbetsmiljö som blir allt mer ohållbar. Självklart behöver vi lösa de här problemen, men att förstatliga sjukvården är ingen lösning i sig.

I en insändare (NA den 19/1) menar skribenten att ett förstatligade av vården skulle få bort massa småkungar som inte bidrar till verksamheten. Självklart ska vi skapa en sjukvård som ger medarbetarna rätt förutsättningar att vårda och länsinvånarna att få vård, men det räcker med att se till länder i vår närhet för att förstå att sjukvården inte avgörs av vilken offentlig nivå den styrs på.

Ser man till Storbritannien som har en statligt styrd vård pågår just nu den största vårdkrisen någonsin. Där har sjuksköterskornas fackförbund börjat strejka på grund av under bemanning, låga löner och dålig arbetsmiljö. Sedan 2010 har dock antalet vårdprofessioner som sjuksköterskor ökat medan just management, administratörer och chefer, har minskat. Vilket är precis vad skribenten önskar sig men, enligt The Institute for Fiscal Studies, har det här i Storbritannien lett till att hela sjukvårdsystemet blivit allt mer ineffektivt och långsamt.

Ett annat argument brukar vara att det är svårt att driva vård i en region av Örebros storlek och därför bör vården förstatligas. Där räcker det med att se till Island som lyckas driva en mycket högt funktionell sjukvård med flera förlossningsavdelningar och lång många fler sjuksköterskor per capita än oss. Det här trots att landet bara är ett Karlskoga större än regionen till invånarantalet.

Oavsett bristande bevis för om ett förstatligande av sjukvården i Sverige faktiskt skulle leda till någon förbättring är det värt att fundera på den praktiska skillnaden som skulle ske. Troligen skulle en grov rationalisering genomföras och länsdelssjukhusens framtid vara oviss då Socialstyrelsen tidigare på 90-talet aviserat för det.

Vidare skulle ledarskapet på sjukhusen inte förändras nämnvärt förutom att man skulle få vända sig till Stockholm vid missnöje med hur sjukvården sköttes här hemma.

Sjukvården i Region Örebro län och i Sverige som helhet står inför ett behov av reformer. Ett förstatligande är en väg att gå, men då måste man vara medveten om vad de leder till, och vad det inte leder till.

Att bara flytta mer makt till staten är i sig ingen lösning. Det är bättre om vi här i stället tar ansvar och ställer krav på de som ska sköta sjukvården i vårt län, för det finns mycket vi kan lösa utan att en statlig tjänsteperson kommer och pekar med hela handen.

Willhelm Sundman

oppositionsråd, Region Örebro län