Se alla

Ska utdelningen av stipendier ske genom lottdragning

Tisdag 6 september 2022

KULTURDEBATT. Kritiken mot Liberalernas kulturpolitik är ogrundad.
De har fastnat på en mening som lyder Regionens kulturpolitik ska därför sträva efter att låta talanger utvecklas och stjärnor att födas. Är det här något som TAOS är emot? Alternativet är att förkväva talanger och hindra stjärnor att ta plats, det anser vi inte är rimligt. Självklart ska länets kulturutövare kunna nå sin högsta potential.Kvalitet är nyckelordet i Liberalernas kulturpolitik. Stödet till kulturen ska bygga på meriter kopplade till den konstnärliga kvalitén. Att sätta politiska mål, kriterier eller annat som inte bygger på kulturskapandet är inget annat än att hindra kulturen från att vara fri.

Vänsterpartiets Peter Ekström säger att även han rädd för meriter inom kulturvärlden. Nu tror vi inte Ekström vill leva i en värld där någon som aldrig satt penseln mot duk har lika stor chans att få ett tioårigt kulturstipendium likt den som strävsamt kämpat för sin konst. Utan självklart behövs någon form av bedömning på meriter gällande det individuella stödet till kulturskapare.

Konstnärliga meriter behöver inte vara formella betyg utan kan utgöras av erfarenhet, konstnärlig kvalitet eller viljan till att bryta ny mark. Det här är inget nytt, men hur Ekström själv ondgör sig över meriter sätter en märklig bild av verkligheten.

Det är väl etablerat inom kulturvärlden att meriter som arbetsprover är en del av bedömningsunderlaget vid antagningar till konstnärliga utbildningar. Så är det även på Örebro konstskola där Ekström själv varit rektor. Vidare är det inte sant att de flesta som arbetar med kultur är emot meriter, utan bevis på estetisk verkshöjd för anställningar och uppdrag är vedertaget. Vad dessa meriter är kan dock variera.

Alternativet som Vänsterpartiet och TAOS vill se är högst oklart. Kanske ska utdelningen av stipendier ske genom lottdragning ur en tombola eller genom nepotism och kontakter inom kulturvärlden? Kanske ska bara de som bäst dansar efter maktens pipa erhålla offentliga stöd för sitt konstnärskap?

Till alla de förslag säger Liberalerna tydligt nej. Stödet till kulturen måste bygga på transparens och meriter som ger en skälig grund till varför någon erhåller skattemedel. Saknas kriterier i form av meriter finns bara den subjektiva bedömningen kvar, hur politiken då ska kunna hålla någon form av armlängdsavstånd till kulturen blir svårt att se.

Willhelm Sundman (L)

Oppositionsråd, Region Örebro län

Birgitta Borg (L)

Ersättare i kulturnämnden, Region Örebro län, Region Örebro län