Se alla

Laga hålen i tandvården

Måndag 29 augusti 2022

Det är viktigt för självkänslan att kunna le och att faktiskt må så bra att vi vill le.

Det är därför angeläget att mun och tänder sköts väl – för att vi inte ska bli undernärda, för att hålla oss friska och kunna leva våra liv fullt ut, hela livet. Det finns dessutom samband mellan barns och föräldrars tandhälsa. Varje barn måste ha en ljus framtid. Vårt leende kan vara en fråga om vi har råd. Det är oacceptabelt. Liberalerna tänker laga hålen i svensk tandvård. Tandvårdens finansiering behöver moderniseras. Vi vill gradvis göra tandvårdens finansiering alltmer lik den övriga hälso- och sjukvården. De med allra störst behov måste prioriteras – årsrika ingår där och det gör även människor med kroniska sjukdomar kända för att gå ut över vår munhälsa.För att stärka riskgruppers munhälsa krävs legitimerad tandvårds kompetens i övrig hälso- och sjukvård som ger råd till patienter i samband med sjukhusinläggning och till nydiagnostiserade personer i samband med diagnos. Dessutom behöver anställda inom andra delar av vården ha grundläggande kunskap om munhälsa.

Människor som förlorat tänder är sjukare än andra och studier tyder på att de riskerar att dö i förtid. Genom ett skydd mot allt för stora kostnader och en investering i förebyggande arbete kan vi mota hålen och lidandet vid dörren.

Att förlora sitt leende eller att antalet goda år blir färre kan vi inte acceptera. Vi ska var och en ha råd med ett leende.

Lina Nordquist (L) Riksdagsledamot och sjukvårdspolitisk talesperson

Willhelm Sundman (L) oppositionsråd i Region Örebro län

Mats Einestam (L) Ledamot i Folktandvårdsnämnden