Se alla

Debatt Krafttag mot den psykiska ohälsan hos barn och unga

Tisdag 20 september 2022

Örebro Under de senaste åren har vi mötts av rapporter hur den psykiska ohälsan ökar samtidigt som hälso- och sjukvården blir mer och mer överbelastad. Det är dags att agera.

Klarar vi inte av att vända trenden nu kommer vi snart stå inför en totalt ohållbar situation. Att vi har vårdköer inom stora delar är sjukvården bör inte komma som en nyhet för någon. Vården har under lång tid dragits med resursbrist, kompetensbrist och en ineffektiv, eller i vissa fall obefintlig, samorganisering mellan huvudmän. Det här gör att allt för många hamnar mellan stolarna och ingen vet vem som har det definitiva ansvaret, särskilt utsatta är de barn och unga som lider av psykisk ohälsa.
För ett barn som är i behov av stöd kan en utdragen väntetid få långvariga konsekvenser in i vuxenlivet. En förändring där vi får en välfungerande psykiatri utan köer eller resursbrist kommer ta tid att återupprätta. Vägen dit kommer inte vara självklar men vi måste våga prioritera vilka som vi behöver nå först. För oss liberaler gör vi valet att en upprustat psykiatri måste börja för våra barn och unga.Låt oss vara tydliga, alla som drabbas av psykisk ohälsa ska få hjälp, men i en situation där resurserna är begränsade måste vi prioritera. För ett barn som är i behov av stöd kan en utdragen väntetid få långvariga konsekvenser in i vuxenlivet.

Därför måste vi våga sätta in resurser i tid om vi vill ha en kommande generation där det psykiska välmående inte är eftersatt, med alla komplikationer som det leder till.

När sjukvården inte fungerar för barn och unga är det inte enbart den unga individen som lider utan en stor börda för att hitta rätt och få rätt inom vårdbyråkratin läggs på föräldrarna. Den som har ett barn i behov av en npf-utredning får ofta agera både utredare och försvarsadvokat för sitt barn.

Gör vi inget nu kommer vi få betala för ett ekonomiskt och medmänskligt lidande otaliga år framöver.

Föräldrar till barn med npf-diagnoser har en svår vardag i normala fall, men när samhällets stödfunktioner sviker går vardagen från svår till omöjlig.

Det är inte rimligt att behöva bränna ut sig i jakten på att ens barn ska få det stöd och hjälp som den har rätt till. I det långa loppet leder det inte bara till att barnet hinner må sämre utan även att föräldrarna sliter ut sig.

Vi måste ta den här frågan på allvar. I dag hamnar alltför många barn direkt hos barn och ungdomspsykiatrin när vårdcentralen bör vara den första instansen. Därför driver Liberalerna att vårdcentralerna ska stärkas och att samarbetet mellan primärvården och kommunernas elevhälsa ska stärkas.

Ett långsiktigt arbete med att stärka upp primärvården avlastar barn och ungdomspsykiatrin och ett bättre samarbete med elevhälsa skapar bättre möjligheter för en skolgången anpassad för barn med särskilda behov.

Gör vi inget nu kommer vi få betala för ett ekonomiskt och medmänskligt lidande otaliga år framöver. Det är dags att sätta barn och unga främst och granaterna en skolgång och ett liv obehindrat av psykisk ohälsa.

Willhelm Sundman (L)

Oppositionsråd, Region Örebro län