Den 3 februari begärde Liberalernas Anna Ågerfalk ett skriftligt svar från Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Karin Sundin (S) om vaccinering har skett i strid mot prioriteringsordningen. Den 4 februari meddelade Region Örebro län genom ett pressmeddelande att Region Örebro län ser över hur vaccinationsdoser fördelats.

 Jag lyfte först frågan i Närsjukvårdberedningen i onsdags och fick då svar att så inte skett. Tydligen finns tveksamheter kring det och det är bra att man nu börjar undersöka om vaccin kommit fel personer till del. Det är också viktigt att skapa tydliga rutiner för att säkerställa att vaccinering sker till rätt personer enligt den prioriteringsordning som är bestämd, säger Anna Ågerfalk (L)

Liberalerna kräver svar genom en interpellation till Karin Sundin (S) om det i Örebro län förekommit vaccinering av personer ur icke prioriterad grupp samt hur Region Örebro län säkerställer att vaccineringen genomförs i enlighet med beslutad prioritetsordning. Bakgrunden till frågan är att det i dagarna på flera håll rapporterats om incidenter runt om i landet där ansvariga för verkställandet av vaccineringen låtit personer i sin närhet gå före prioriteringsordningen. Liberalerna vill nu belysa problematiken och kräver svar på om det här är något som pågår även i Region Örebro län.

Har detta förekommit är det inte något annat än korruption och ett utnyttjande av sin ställning inom det offentliga för att gynna sig själv och sina närstående. Det strider emot allt vad vi vill och vad samhället förväntar sig av vården, säger Willhelm Sundman (L)

Enligt Liberalerna blir problematiken ännu mer komplicerad då flertalet av de som blivit vaccinerade fått ta del av doser från Pfizer eller Moderna. De hävdar att detta kan innebär att de tagit en dos från någon som nu inte kan bli vaccinerad med Astra Senecas vaccin.

Det här är synnerligen allvarligt ur ett folkhälso- och smittskyddsperspektiv men även moraliskt hänsynslöst agerande från den som sätter sig själv före de sjukaste och sköraste i samhället, säger Willhelm Sundman (L)

 

Interpellation – Ingen ska gå före i vaccinationskön

För mer information kontakta:
Willhelm Sundman
Liberalerna i Örebro län
Tel: 070 352 94 06
E-post: willhelm.sundman@liberalerna.se