Den politiska ledningen i Region Örebro län säger nej till att ta hänsyn till hur regionens förtroende i norra länsdelen påverkas av turerna kring akutmottagning på Lindesbergs lasarett.

Under hälso- och sjukvårdensnämnden den 17 mars bestämdes vilka kriterier som skulle ligga till grund för uppföljningen av förändringarna av jourlinjerna på Lindesbergs lasaretts akutmottagning. Liberalernas oppositionsråd, Willhelm Sundman, begärde att utredningen skulle ta hänsyn till hur regionens förtroende bland invånare, företagare och civilsamhällesorganisationer i norra länsdelen har påverkats av förändringen. Förslaget avslogs av majoriteten men Liberalerna fick medhåll från samtliga andra partier i opposition under sammanträdet.

Jag tycker inte att man helt kan utesluta länsinvånarnas uppfattning kring den här frågan. Folk måste kunna känna sig trygga med vården, det är ett viktigt uppdrag som jag inte tycker att vi kan bortse ifrån, säger Willhelm Sundman (L).

Frågan om jourlinjerna på akutmottagningen på Lindesbergs lasarett är en omstridd fråga och flera aktörer som är verksamma och bosatta i norra länsdelen har vänt sig emot neddragningen. I veckan gick alla partier förutom Socialdemokraterna och Centerpartier i Lindesbergs kommun ut med en gemensam skrivelse om att de vill att primärjouren i kirurgi och ortopedi återinrättas. Det här visar på hur viktig den här frågan är för länsborna menar Sundman.

När alla partier i en kommun gör gemensam sak kring en fråga då tycker jag den politiska ledningen ska lyssna in och ta till sig kritiken. Regionen måste våga väga intressen mot varandra och ta hänsyn till hur beslut drabbar olika delar av länet, säger Willhelm Sundman (L).

Frågan om akutmottagningens framtid kommer avgöras vid ett senare nämndsammanträde när den nu beslutade utredningen är genomförd. Till det sammanträdet har Liberalerna redan skickat in ett förslag om att återupprätta den borttagna jourlinjen.

Det här är inte enbart en fråga om vårdens effektivitet utan även om dess legitimitet. Beslut måste ske i samförstånd med länsinvånarna. Därför hoppas jag att fler partier kan ansluta sig till Liberalernas förslag och att regionen i framtiden tar en större hänsyn till de som drabbas av förändringar inom vården, säger Willhelm Sundman (L).

 

För mer information kontakta:
Willhelm Sundman
Liberalerna i Örebro län
Tel: 070 352 94 06
E-post: willhelm.sundman@liberalerna.se