Se alla

Inga anbud i upphandlingen av förlossningen på Karlskoga Lasarett

Pressmeddelande

Tisdag 31 augusti 2021

Efter upphandlingen av förlossning på Karlskoga lasarett står Regionen utan ett enda anbud. Det var i politisk enighet den 24 september 2020 som Regionfullmäktige i Region Örebro län fattade beslut på att initiera en upphandling av förlossningsvården på Karlskoga lasarett. Nu när tidsfristen är över har inga aktörer lämnat något anbud. Liberalernas oppositionsråd Willhelm Sundman är inte förvånad.

Det skulle vara mer förvånande om det faktiskt hade inkommit ett anbud. Upphandlingen som den såg ut var en ekonomisk omöjlighet från början, även för den bästa av aktörer, säger Willhelm Sundman (L).

Liberalerna var kritiska till upphandlingen när förslaget kom från den Socialdemokratiskt styrda ledningen. Anna Ågerfalk, tidigare oppositionsråd för Liberalerna menade att upphandlingen var ett luftslott och en upphandling av den stängda förlossningen enbart var ett sätt att förlänga processen. Det är något som Willhelm Sundman (L) stämmer in i.

Förlossningen på Karlskoga lasarett är en för viktig fråga för att trolla bort i formalia och pappersexerciser. Hade man menat allvar med en upphandling hade man säkerställt innan att det var möjligt för en aktör att kunna lägga ett anbud, säger Willhelm Sundman (L).

Framtiden för Karlskoga lasaretts förlossningsavdelning är fortfarande oviss. Tidigare gällande brister i patientsäkerheten och kompetens inom personalen ligger fortfarande kvar. Lösningen menar Sundman ligger i ett långsiktigt och målmedvetet arbete om förlossningsavdelningen ska få en säkert och långvarigt återöppnande.

Bristen från Socialdemokratiskt håll att prioritera och säkra kompetensbehovet har pågått under flera år. Från liberalt håll ser vi allvaret i situationen och vill säkra kompetensbehovet för våra länsdelssjukhus långsiktigt. Om länsinvånarna vill se den förändringen ligger det nu i deras händer att rösta för en, säger Willhelm Sundman (L).

För mer information kontakta:
Willhelm Sundman
Liberalerna i Örebro län
Tel: 070 352 94 06
E-post: willhelm.sundman@liberalerna.se