Se alla

Ingen valfrihet att välja vårdleverantör när Region Örebro län bidrar till idrotten

Pressmeddelande

Torsdag 3 februari 2022

Region Örebro län undanhåller möjligheten att välja vårdleverantörer vid evenemang för idrottsarrangörer menar Liberalerna och föreslår ökad valfrihet för arrangörer. Den 2 februari beslutade Regionstyrelsen i Region Örebro län efter förfrågan från Almby IK och Hagaby GoIF att bidra till orienteringsstafetten 10MILA 2022 med sjukvårdsresurser på plats till ett beräknat värde av 250.000kr. Liberalerna valde att istället föreslå ett bidrag på 250.000kr där arrangören fritt fick välja leverantör av sjukvårdstjänsterna som efterfrågades, ett förslag som den styrande S, C och KD majoriteten avslog.

Region Örebro län ska självklart bidra till att det finns hälso- och sjukvård vid större evenemang och idrottstävlingar men det behöver inte vara regionen själv som utför tjänsten. Det finns en välfungerande marknad för evenemangssjukvård i landet men S, C och KD-styret verkar vilja ha monopol på den i Örebro län, säger Liberalernas oppositionsråd Willhelm Sundman.

Region Örebro län har sedan tidigare en avsiktsförklaring med Örebro läns idrottsförbund och SISU idrottsutbildarna där regionen åtar sig att bidra till hälso- och sjukvårdsinsatser vid publika arrangemang. Enligt Sundman ska den avsiktsförklaringen inte tolkas som att Region Örebro län måste vara den som levererar sjukvårdsinsatserna, utan istället bör regionen bidra med resurser för att köpa in sjukvårdstjänster.

Det är skillnad i att bidra till och att bidra med. I regionens fall skulle det vara bättre att bidra till att arrangören kan köpa in vårdtjänster av leverantörer som är inriktade på den här typen av verksamhet. Region Örebro läns personal och sjukvårdsresurser ska användas till kärnverksamheten, låt andra aktörer sköta evenemangsbevakning, säger Willhelm Sundman (L).

Vidare menar Sundman att Region Örebro län behöver se över hur stödet till idrotten i länet och aktörer för större evenemang ska se ut i framtiden. Idag, menar Sundman, att det finns en oklarhet i vad som gäller för olika aktörer.

Det finns de som behöver betala för regionens ambulansbevakning och de finns de som inte behöver göra det. Just nu avgörs dessa frågor i för stor utsträckning av politiskt tyckande, vilket skapar en osäkerhet om vad som gäller för olika arrangörer. Från Liberalernas håll ser vi ett behov av en översyn av dessa frågor och reda ut vilken roll Region Örebro län ska ha som vårdleverantör utöver kärnuppdraget, säger Willhelm Sundman (L).

Yrkande – Ansökan om marknadsföringsstöd och sjukvårdsresurser vid orienteringsstafett 10MILA 2022

För mer information kontakta:
Willhelm Sundman
Liberalerna i Örebro län
Tel: 070 352 94 06
E-post: willhelm.sundman@liberalerna.se