Se alla

Inget återöppnande av den stängda primärjouren på Lindesbergs lasarett

Pressmeddelande

Torsdag 10 juni 2021

Trots förslag från Liberalerna väljer Region Örebro läns socialdemokratiskt ledda styre att inte återöppna delar av Lindesbergs akutmottagning nattetid. Hälso och sjukvårdsnämnden bestämde den 10 juni att inte återöppna den stängda primärjouren kvälls och nattetid på Lindesbergs lasarett. Liberalernas oppositionsråd Willhelm Sundman vänder sig starkt mot beslutet.

Det här är ett beslut som visar hur Socialdemokraterna inte bryr sig om att ta hänsyn till de som bor i norra länsdelen. Det verkar vara viktigare att patienter ska anpassa sitt sjukdomsförlopp till regionen istället för tvärt om, säger Willhelm Sundman (L).

Efter den utvärdering Region Örebro län gjort angående jourlinjeförändringarnas påverkan på organisationen landar de i slutsatsen att inga negativa effekter kan påvisas. Utvärderingen hänvisar till att resultaten kan vara påverkade av pandemin som pågått under utvärderingen, vilket Liberalerna menar borde tas större hänsyn till.

Självklart har resultaten påverkats av pandemin, vilket enligt min mening gör det svårt att dra någon slutsats alls. Det skulle varit bättre att vänta med förändringen tills vi med säkerhet kan utvärdera vad som påverkats, säger Willhelm Sundman (L).

Ett av de argument som lyfts i debatten är det om det ökade behovet av transporter till USÖ istället för Lindesbergs lasarett. Något som Liberalerna tycker saknas tillräckligt med underlag kring.

Ett av uppdragen var att ta fram siffror kring de ökade transportkostnaderna för sjukresor. Det diskas av snabbt i utredningen med att det är svårt att få fram. Själv tycker jag man kan diska av hela utvärderingen och sätta tillbaka den bortplockade primärjouren kväll och natt, säger Willhelm Sundman (L)

För mer information kontakta:

Willhelm Sundman
Liberalerna i Örebro län
Tel: 070 352 94 06
E-post: willhelm.sundman@liberalerna.se