Under tisdagen den 9 mars meddelande Liberalerna att de vill återupprätta kirurgi- och ortopedjouren på Lindesbergs lasarett mellan 21.00 och 07.30. Liberalernas oppositionsråd Willhelm Sundman menar att det inte enbart är en fråga om effektivitet utan även en fråga om sjukvårdens legitimitet.

Det är kortsiktigt av Socialdemokraterna att skära ner på regionens mest uppskattade akutmottagning. Vårdens värde skapas i mötet med patienter men legitimiteten för systemet upprätthålls mellan besöken, en legitimitet som nu tar skada då många invånare känner sig ignorerade av den politiska ledningen, säger Willhelm Sundman (L)

Sedan det blev känt att primärjourerna i kirurgi och ortopedi ska läggas ned har flera företagare och organisationer rest sig mot beslutet. PRO i Lindesberg samlade under tre dagar in 13.000 namnunderskrifter till en protest mot nedläggningen. Företagarna är även de angelägna om att ha fungerande sjukvård nära norra länsdelen och en rörelse har enligt de själva samlat nästan 1200 företag.

Det är uppenbart att det finns ett stort missnöje med den här förändringen och jag ser det som en självklarhet att lyssna till vad invånarna säger. Man kan inte som politiker sitta och ta beslut över folks huvuden och tro de ska rätta sig in i leden. Vi lever i en demokrati och då är det alltid folket som har sista ordet, säger Willhelm Sundman (L)

Flera regioner har länge dragits med ekonomiska svårigheter och Region Örebro län inget undantag. Trots att regionen gjorde ett plusresultat under 2020 är det till stor del på grund av de statliga coronastöden. Här menar Sundman att det finns ens risk för att ekonomiska svårigheter leder till en centralisering som där länsdelssjukhusen drabbas extra mycket.

Vi måste göra förändringar inom sjukvårdsorganisationen men förändringen måste börja på central nivå. Övergången till en Nära vård ligger till grund för Liberalernas sjukvårdspolitik och det innefattar även en tillgång till nära akut vård även nattetid, säger Willhelm Sundman (L)

Ledamotsinitiativ – Återupprätta kirurgi- och ortopedjouren på Lindesbergs lasarett mellan 21.00 och 07.30

För mer information kontakta:
Willhelm Sundman
Liberalerna i Örebro län
Tel: 070 352 94 06
E-post: willhelm.sundman@liberalerna.se