Se alla

Liberalerna vill att Region Örebro län sprider ut sina arbetsställen över hela länet

PRESSMEDDELANDE

Fredag 22 oktober 2021

Liberalerna i Region Örebro län vill utreda vilka verksamheter som skulle kunna utlokaliseras från Örebro stad till andra tätorter i länet. Region Örebro län är länets näst största arbetsgivare. Vart regionen väljer att placera dessa arbetsställen påverkar lokalekonomin i länets kommuner. Därför skriver Liberalerna i en motion till Regionfullmäktige att de vill utreda vilka verksamheter inom regionen som kan vara möjliga att utlokalisera från Örebro tätort till andra tätorter i länet, något som Liberalernas oppositionsråd Willhelm Sundman menar inte borde vara svårt att genomföra.

Eftersom Region Örebro län är en stor organisation finns det delar av förvaltningen som mycket sannolikt skulle kunna utlokaliseras till andra kommuners tätorter för att bidra till att stärka den lokala ekonomiska aktiviteten utanför Örebro stad, säger Willhelm Sundman (L)

Enligt Sundman saknar delar av förvaltningen så som administration och IT direkt behov av geografisk närhet till de verksamheter som de är ämnat att serva och förvalta. Han påtalar även att pandemin har visat på digitaliseringens möjligheter kring hur arbete kan utföras effektiv på distans.

Under Pandemin har stora delar av verksamheten skett digitalt utan några problem. Samt att vissa delar har blivit mer effektiva än tidigare. Därför bör regionen ta fasta på digitaliseringen och i högre grad se till att flytta verksamheter från dyra lokaler i centrala Örebro till andra tätorter i länet, säger Willhelm Sundman (L)

Vidare menar Sundman att regionen måste ta hänsyn till sin roll som offentlig aktör och erbjuda arbetsplatser som kompletterar näringslivet. Det här eftersom en kommun med en allt för ensidig näringslivsbransch riskerar att begränsa och hålla tillbaka tillväxten.

En allt för ensidig sammansättning av arbetstillfällen kan utgöra stora risker vid konjunktursvängningar samt påverka lokalsamhällets ekonomiska aktivitet negativt. Regionen behöver ta sitt ansvar till att bidra till den ekonomiska robustheten även utanför Örebro stad, säger Willhelm Sundman (L)

Motion – Utlokalisering av verksamheter från Örebro stad
 
För mer information kontakta:
Willhelm Sundman
Liberalerna i Örebro län
Tel: 070 352 94 06
E-post: willhelm.sundman@liberalerna.se