Beskedet från Socialdemokraterna att det inte finns några planer på att införa en psykiatriambulans i Region Örebro län har fått Liberalerna att agera. Efter Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Karin Sundin (S) uttalade sig i SVT om att de prioriterar mobila resurser för att säkra psykiatrin istället för att inrätta en akut psykiatriambulans dygnet runt väljer Liberalerna att formellt väcka frågan i Regionfullmäktige om införandet av en psykiatriambulans.

Socialdemokraternas argumentation om att hjälpa fler som kräver få resurser än få som kräver mycket har i den här frågan en allvarlig konsekvens. När någon är i behov av akut psykisk vård kan ett uteblivet eller ett felaktigt bemötande leda till något oåterkalleligt, säger Willhelm Sundman (L).  

När larm till 112 gäller akut psykisk sjukdom skickas oftast polis och räddningstjänst ut på larmet. Det innebär att personal som i första hand inte är utbildade för att vårda personer som drabbas av psykisk sjukdom får hantera situationen. För att möta den här problematiken motionerade Liberalerna 2015 om att Region Örebro län skulle upprätta en testverksamhet med psykiatrisk akut ambulans.

Vi lyfte frågan redan 2015 men intresset var då svalt från Socialdemokraterna och de har tydligen inte ändrat sig. Det är mycket olyckligt att de inte vågar sätta upp ett stabilt skyddsnät för den som drabbas av akuta psykiska besvär. Istället tvingas nu polisen att vara första linjens vård åt dessa individer, säger Willhelm Sundman (L).

Region Uppsala, som är jämförbart med Region Örebro län, har givit Akademiska sjukhuset i uppdrag att ta fram en mobil psykiatrisk akutverksamhet, en så kallad psykiatriambulans. Sedan tidigare finns där ett mobilt team, precis som i Region Örebro län, men detta kan enligt psykiatrin där inte jämföras med en ambulansverksamhet. Polisen i Uppsala län har också i olika sammanhang lyft fram att det skulle behövas en psykiatrisk ambulans i regionen, precis som polisen i Örebro län.

Psykisk ohälsa tar inte hänsyn till kontorstid. Nu när Region Uppsala tagit beslut om att införa en psykiatriambulans anser vi att Region Örebro län bör ompröva sitt tidigare avslag. Även om vi inte har samma resurser som storstadsregionerna är behovet av att snabbt komma ut och ge suicidala personer hjälp samma här som där, säger Willhelm Sundman (L).

För mer information kontakta:
Willhelm Sundman
Liberalerna i Örebro län
Tel: 070 352 94 06
E-post: willhelm.sundman@liberalerna.se