Liberalerna vill ha svar på vad Region Örebro läns politiska ledning tänker göra åt problematiken inom regionens sjukresor. En kallelse till ett vårdbesök kan idag användas som biljett för sjukresor med buss, men detta gäller inte för tågresor. Därför har Liberalernas oppositionsråd Willhelm Sundman begärt ett formellt svar från samhällsbyggnadsnämndens ordförande Nina Höijer (S) kring varför kallelser inte kan användas som biljett på tågen. Liberalerna vill även ha svar på hur den Socialdemokratiskt ledda ledningen tänker förenkla processen med sjukresor för länets invånare.

Jag förstår att det kan vara komplicerat för regionen att få till kostnadsfria resor med tåg eftersom vi upphandlar den trafiken. Däremot tycker jag inte att det är rätt av den politiska ledningen att lämpa över den komplicerade delen på patienten genom ett krångligt ersättningssystem, säger Willhelm Sundman (L)

För att minska på antalet turer där buss och tåg kör samma sträcka har Region Örebro län nu beslutat att dra ner på, och i vissa fall upphäva, linjer i olika delar av länet. De indragna busslinjerna har bland annat påverkat de invånare i Kopparberg som nu behöver ta tåget istället för bussen vid vårdbesök på Lindesbergs lasarett. Kritiken som Liberalerna riktar mot beslutet är att sjukresor behandlas olika beroende på färdmedel och att många patienter inte länge kan resa lika smidigt med kollektivtrafik.

Många äldre har svårt med digitala lösningar och tidigare fanns alternativet att utan problem resa på sin kallelse. Nu måste många patienter hantera ersättningsblanketter och krångla med digitala system när det bara finns tåg att välja på, säger Willhelm Sundman (L)

Avstånden mellan hållplats och sjukvårdsplats har även ökat sen vissa busslinjer togs bort. På Lindesbergs lasarett stannade bussen i anslutningen till sjukhuset. Tågstationen ligger däremot över en dryg kilometer bort. Det här menar Sundman är ett ytterligare problem för många äldre.

Vi vet att flera av de äldre som besöker vården i högre grad har åkommor som kan komma att begränsa deras rörlighet. Att dessa personer nu ska behöva gå en mycket längre sträcka för att ta sig till lasarettet känns inte rätt, säger Willhelm Sundman (L)

Liberalerna pekar även på att det här är en feministisk fråga och hävdar att fler män är bilägare, vilket innebär att de har större möjlighet och frihet att ta sig till en vårdinrättning. Sundman menar att jämställdhetsperspektivet måste beaktas i högre grad vid planeringen av kollektivtrafiken.

Vi måste ha ett system med sjukresor och ersättning som tar den primära målgruppen i beaktning. Sjukresor måste ses ur ett brett jämställdhetsperspektiv. Därför behöver vi säkerställa att både resor och ersättning erbjuds på likvärdiga villkor för alla länets invånare, säger Willhelm Sundman (L)

Interpellation – Sjukresor

För mer information kontakta:
Willhelm Sundman
Liberalerna i Örebro län
Tel: 070 352 94 06
E-post: willhelm.sundman@liberalerna.se