Christina ÖrnebjärChristina Örnebjär (L) är Örebro läns mest aktiva ledamot i kammaren. Detta kan vi konstatera efter att ha gått igenom statistik från riksdagens öppna data. Vi har tittat på antalet inlägg under riksmötet 2015/16 gjorda i riskdagens kammare. 

I april för ett år sedan kom Christina Örnebjär in i riksdagen efter det att Johan Pehrson lämnade sitt uppdrag. På bara ett år har hon blivit den ledamot från Örebro län som är mest aktiv i riskdagens talarstol. Nu fortsätter hon debattera liberala frågor för Örebro län och Liberalerna.

Igår ställde Christina en fråga till statsrådet Gustav Fridolin om vad han anser är en human flyktingpolitik.

Idag debatterar Christina mot statsrådet Åsa Regnér. Från flera håll hörs röster om att sänka kraven på behörighet i den sociala barn- och ungdomsvården och Christina vill veta hur statsrådet ställer sig till det. Självklart ska de mest utsatta mötas av de allra mest kvalificerade.

Statistik över antal inlägg i riksdagens kammare är hämtad från Riksdagens öppna data (http://data.riksdagen.se/) den 29 april 2016 och gäller riksmötet 2015/16 fram till och med dagens datum:


Christina Örnebjär (L)   38
Eva-Lena Jansson (S)     23
Matilda Ernkrants (S)    19
Lotta Olsson (M)         17
Lars-Alex Nordell (KD)   14
Elisabeth Svantesson (M) 13
Håkan Bergman (S)        12
Mia Sydow-Mölleby (V)    10
David Lång (SD)           6
Camilla Hansén (MP)       5
Lennart Axelsson (S)      3
Sara-Lena Bjälkö (SD)     3