Se alla

Regionen behöver ta ett större ansvar för EU-frågor menar Liberalerna.

PRESSMEDDELANDE

Fredag 7 maj 2021

Inför EU-dagen den 9 maj lämnade Liberalerna in en motion till regionfullmäktige i Region Örebro län om ökad finansiering från EU i länet. Liberalerna vill att Regionen utreder förutsättningarna för att stärka stödet till länets aktörer gällande samarbeten kopplat till Europeiska unionens fonder och program. 

Liberalernas oppositionsråd Willhelm Sundman hävdar att det finns en problematik i nuläget beträffande de stöd och möjligheter till finansiering som EU har att erbjuda. En problematik som innebär att färre än vad som borde söker dessa medel.

Samtliga aktörer i Örebro län behöver bli bättre på att söka stöd från och samarbeta med EU. Om vi inte blir bättre på att ta del av och utnyttja de möjligheter som unionen erbjuder kommer länet som helhet att förlora på det, säger Willhelm Sundman (L).

Sundman menar att de som har behov av att söka finansiering ofta saknar kompetens och resurser för att göra detta. Vidare menar han att det inte är realistiskt att mindre kommuner som Ljusnarsberg eller Laxå ska lägga resurser på att anställa handläggare och experter för att kunna söka stöd till sin kommun. Möjligheten till att söka de stöd och finansiering som EU erbjuder kräver ofta en hög kompetens och expertkunskap. Därför anser Sundman att regionen kan fylla denna funktion för både kommuner och andra aktörer i länet.

Region Örebro län är den naturliga aktören för att samordna stödet gällande EUs program, fonder och partnerskap. Ett samlat ansvar med länets kommuner skulle kunna bygga upp en effektiv infrastruktur med relevant information och skrivarstöd för den som vill söka medel, säger Willhelm Sundman (L).

Det nuvarande arbetet i Central Sweden anser Sundman är bra, men hävdar att det behövs ett mer handgripligt stöd i information och vägledning om Örebro län ska öka mängden samarbeten och stärka det europeiska integrationsprojektet. Liberalerna menar att EU ska ses som en självklar del av länets alla aktörer i det regionala utvecklingsarbetet.

Det är dags att Region Örebro län tar ett större ansvar för arbetet med Europeiska unionen och blir länets röst i Europa, säger Willhelm Sundman (L)

Motion – Region Örebro län ska stärka EU-samarbeten i länet