Se alla

S, C och KD säger nej till ett ungdomsfullmäktige

Pressmeddelande

Onsdag 14 april 2021

Den 14 april på regionfullmäktige valde den politiska ledningen att inte bifalla en motion från Willhelm Sundman (L) om att etablera ett ungdomsfullmäktige i Region Örebro län.

I sin motion skriver Sundman att demokratin idag tas för given och att antalet partipolitiskt aktiva minskat kraftigt. Han anser därför att regionen bör arbeta för att stärka demokratin i länet genom att inrätta ett ungdomsfullmäktige. Sundman menar att det kan stärka värdet av engagemanget för de ungdomar som har ett politiskt intresse.

Idag är det lättare än någonsin att göra sin röst hörd, men spontant politiskt engagemang sker ofta långt ifrån de etablerade partierna. Vill vi ha duktiga politiker i framtiden måste vi sänka trösklarna för att fler ska lära sig de demokratiska arbetsformer som vi styr den offentliga förvaltningen med, säger Willhelm Sundman (L)

I svaret och motiveringen till inte bifalla motionen hänvisar den politiska ledningen till att ungdomar engageras bäst i partiernas ungdomsorganisationer och andra organisationer. Det här vänder sig Liberalerna emot och hävdar att det inte räcker.

Av ca 160 namn på Socialdemokraternas listor till regionfullmäktige 2018 var bara tio personer yngre än trettio år. Det borde vara en indikation på att lösningen inte ligger i det etablerade systemet, säger Willhelm Sundman (L)

Sundman framhåller i sin motion att ett ungdomsfullmäktige skulle kunna fungera som remissinstans till regionfullmäktige och nämnder och ge ungdomar i länet erfarenhet av demokratiskt arbete.

För oss Liberaler är det självklart att bejaka den förändringsvilja som ungdomen kan kanalisera. Det är trots allt ungdomarna som kommer ta över denna verksamhet som vi nu förvaltar och vi behöver se till att de är rustade med rätt verktyg. Framtiden ligger trots allt i ungdomens händer, säger Willhelm Sundman (L)

 

För mer information kontakta:
Willhelm Sundman
Liberalerna i Örebro län
Tel: 070 352 94 06
E-post: willhelm.sundman@liberalerna.se