Se alla

Skärpa riktlinjer kring alkohol inom Region Örebro län föreslår Liberalerna.

Pressmeddelande

Tisdag 12 oktober 2021

Willhelm Sundman, oppositionsråd för Liberalerna vill se förändringar inom riktlinjerna om representation med alkohol inom Region Örebro län. Det var under måndagen den 11 oktober som Liberalernas oppositionsråd Willhelm Sundman lämnade in en motion till regionfullmäktige där han vill se en skärpning av riktlinjerna för representation med alkohol inom Region Örebro län.

För en organisation som arbetar med de medicinska, kroppsliga och sociala skadorna som alkohol orsakar är det märkligt att man i vissa stunder tillåter sig att använda skattemedel för att bjuda på det samma, säger Willhelm Sundman (L)

Enligt Region Örebro läns riktlinjer för representation med alkohol ska all representation inom Region Örebro län vara alkoholfri, men att undantag kan ges av regionfullmäktiges ordförande, regionstyrelsens ordförande eller regiondirektören. Det är det här undantagen som Liberalerna vänder sig emot.

Jag ser det som ytterst tveksamt att de högst uppsatta politikerna och politikens närmaste tjänsteperson kan besluta om att servera alkohol för skattepengar när de känner för det. Det innebär i nuläget att organisationens riktlinjer inte är lika för alla, säger Willhelm Sundman (L)

När undantag görs från riktlinjerna och man tillåter servering av alkohol vid särskilda tillfällen menar Sundman att man stärker den alkoholnorm som finns i samhället där alkohol signalerar att något ska vara festligt eller värt att fira. Det här ser Sundman som problematiskt men ett större problem anser han är den sociala utsatthet som finns kring alkoholism och alkoholproblematik.

Vi vet inget om våra medarbetares eller förtroendevaldas relation till alkohol. Att Region Örebro län då riskerar sätta glaset i handen på en nykter alkoholist och bidra till ett återfall ska aldrig kunna förekomma, avslutar Willhelm Sundman (L)

Motion – Representation ska vara alkoholfri utan undantag

För mer information kontakta:
Willhelm Sundman
Liberalerna i Örebro län
Tel: 070 352 94 06
E-post: willhelm.sundman@liberalerna.se