Regionens nej till psykiatriambulanser är enligt Liberalerna mycket olyckligt. På söndagen den 21 februari uttalade sig hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Karin Sundin (S) i SVT om att psykiatriambulanser inte är aktuellt för Region Örebro län. Hon menar att Regionen är för liten och har inte de resurser som krävs för ett införande av en psykiatriambulans, Liberalernas oppositionsråd Willhelm Sundman håller inte med.

Nej det låter som en undanflykt, särskilt nu när Region Uppsala tagit beslut om att införa det. Även om vi inte har samma resurser som storstadsregionerna är behovet av att snabbt komma ut och ge suicidala personer hjälp det samma här som där, säger Willhelm Sundman (L).

Om larm till 112 gäller akut psykisk sjukdom skickas oftast polis och räddningstjänst ut på larmet. Det innebär att personal som i första hand inte är utbildade för att vårda personer som drabbas av psykisk sjukdom får hantera situationen. För att möta den här problematiken motionerade Liberalerna 2015 om att Regionen skulle upprätta en projektplan för en testverksamhet med psykiatrisk akut ambulans. Projektplanen skulle innehålla förslag på kostnad, samarbetsformer inom psykiatrin och samarbetsformer med larmcentral och polisen. Motionen avslogs 2016 av den dåvarande Socialdemokratiska ledningen.

Vi lyfte frågan redan 2015 men intresset var då svalt från Socialdemokraterna och de har tydligen inte ändrat sig. Det är mycket olyckligt att de inte vågar sätta upp ett stabilt skyddsnät för den som drabbas av akuta psykiska besvär. Istället tvingas nu polisen att vara första linjens vård åt dessa individer, säger Willhelm Sundman (L).

Enligt Januariöverenskommelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna finns ett uppdrag om att bekämpa psykiskt ohälsa. Uppdraget innehåller bland annat skrivelser om en stärkt suicidpreventionen genom ökade resurser och ekonomiskt stöd till organisationer som arbetar förebyggande. Något som Liberalerna tänker fortsätta arbeta med i Regionen.

Liberalerna kommer fortsätta driva den här frågan. Vi ser det som ett prioriterat grunduppdrag att säkerställa den akuta vården för invånarna i länet. Vi gör ingen skillnad på psykiatrisk akut sjukvård och annan akut sjukvård, säger Willhelm Sundman (L).

För mer information kontakta:
Willhelm Sundman
Liberalerna i Örebro län
Tel: 070 352 94 06
E-post: willhelm.sundman@liberalerna.se