Se alla

Kultur i hela länet

Kulturen behöver få en mer framskjutande plats och spridas i hela länet

Liberalerna vill:

  • Att regionen medverkar till kulturutbud i hela länet
  • Värna länets kultur institutioner

Den mänskliga utvecklingen är en självklar del av den regionala utvecklingen. Samhällets
framåtskridande är en kombination av teknisk framgång och individuell upplysning. Utan att
förstå sin samtid och kunna blicka tillbaka på sin dåtid blir uppdraget att utveckla framtiden till
det bättre omöjlig. Därför behöver den mänskliga och kulturella utvecklingen jämställas med
den ekonomiska och tekniska utvecklingen. Avsaknaden av ett rikt, utmanande, utbildande och
estetiskt tillagande kulturliv skapar själsligt fattiga människor.

Den professionella kulturen måste få en framskjuten roll inom den regionala utveckling och
tillgängligheten till kultur oavsett vart man bor i länet behöver bli en självklarhet. Kulturen och
kulturupplevelser måste även nå ut till barn och unga i högre utsträckning.