Se alla

Liberalernas budget 2024

Liberalernas budget med verksamhetsplan 2024 samt planering 2025-2026

Idag presenterade Liberalerna sitt förslag till budget och verksamhetsplan för Region Örebro län 2024. Det finns några saker som vi tycker är viktigt att regionen prioriterar även i tider av inflation. Flera av de partier som sitter i opposition har sett att regionen behöver effektivisera sin verksamhet. I kontrast mot de styrande som bemöter det nya ekonomiska läget med att höja skatten. Liberalernas budget har en plan för att regionen på både lång sikt och kort sikt ska klara av tider av god ekonomisk tillväxt och tider av sämre tillväxt. 

Det finns många saker som Liberalerna skulle vilja satsa på. På grund av den försämrade tillväxten har vi liksom många andra regionen behövt prioritera. Vi har valt att prioritera kärnverksamheten det vill säga hälso- och sjukvård. I linje med vad vi anfört i tidigare budgetförslag.

Liberalernas budgetförslag innebär effektiviseringar och ett tydligt fokus på kärnuppdraget som ligger inom hälso- och sjukvården. De krav på effektivisering som vi lägger fram ska inte omfatta patientnära insatser, utan rikta sig mot administration. Under de senaste fyra har antalet anställda inom hälso- och sjukvården i Region Örebro län ökat med ca 800 personer, långt ifrån alla dessa har hamnat nära patienterna, uppemot hälften har fått administrativa sysslor. Här krävs ett omtag, med en reducering av antalet administrativa tjänster, stopp för att anställa administrativ personal under 2024 och genomlysning samt förändring av arbetsmetoder. Det görs en förstärkning om 50 miljoner kronor till primärvården och hälsoval samt cirka 240 miljoner kronor till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Förutom sjukvård har vi i Liberalerna fredat kulturen mer än vad andra partier gjort. Med anledning av pandemin har kulturen fått stryka på foten. Vi anser att det inte är rätt läge att göra stora nedskärningar för den offentligt finansierade kulturen. Den professionella kulturen måste få en framskjuten roll inom den regionala utveckling och tillgängligheten till kultur oavsett vart man bor i länet behöver bli en självklarhet. Kulturen och kulturupplevelser måste även nå ut till barn och unga i högre utsträckning. Kulturen spelar en stor roll i arbetet för att stärka demokratin och integrationen. Vi vill att Örebro län ska bli en kulturell fristad där fler får chansen till att ta del av ett rikt kulturutbud och vara med i skapandet av speglingen av vår samtid.

Läs hela vår budget genom att klicka här