Se alla

Ekonomi

Låga skatter och ambitiösa välfärdssatsningar

Liberalernas politik utgår från angelägna uppgifter av gemensamt intresse solidariskt ska finansieras med skattemedel. Marknaden kan inte ensam skapa ett gott samhälle där alla får en del av välfärden.

En viktig åtgärd är att konkurrensutsätta verksamheterna. Regionen bör använda entreprenörer när detta innebär en effektivisering och besparing. Liberalerna vill att invånarna ska garanteras insyn enligt offentlighetsprincipen.

De regionägda bolagen ska avyttras. Gränserna mellan olika huvudmän bör suddas ut för att utnyttja tillgängliga resurser bättra. Regionen bör upphandla tjänster istället för att vara medlem i diverse kommunalförbund, där kostnaderna av erfarenhet riskerar att skena iväg.

Ansvaret för att resurserna används så effektivt att faktiska behov kan tillgodoses finns hos de valda politikerna.

Liberalerna vill:

  • Få ordning på regionens ekonomi
  • Arbeta för att sänka skatten för länets invånare
  • Se över verksamhetens effektivitet