Se alla

Utbildning

Tillgången till högre utbildning och forskning är viktiga frågor. Det är bra att Örebro
universitet nu arbetar både brett och djupt med för länet viktiga utbildningar. Ska näringslivet vara intresserat av regional etablering ska den offentliga sektorn klara samhällsutvecklingen. Det är viktigt att regionen och olika utbildningsaktörer arbetar nära under långsiktiga förhållanden.

Låt civilsamhället driva folkhögskolorna
Folkhögskolan har en mycket viktig uppgift att stärka folkbildningsarbetet, inte minst som utbildningskomplement för ungdomar som har svårigheter i grundskolan. Folkhögskolorna kan även bidra med utbildningar som näringslivet och den offentliga sektorn efterfrågar. Folkhögskolorna i Fellingsbro och Kävesta har regionen som huvudman. Liberalerna anser att folkhögskolorna ska överföras till annan huvudman. Tänkbara nya huvudmän kan vara stiftelser.

Därför krävs inte bara en bra skola för barn och ungdomar, utan också en väl utvecklad vuxenutbildning. Fler måste få möjlighet att omskola sig eller förbättra sina grundkunskaper. Folkhögskolan i Fellingsbro och Käversta borde göras om till en yrkeshögskola där region Örebro län är utbildningssamordnare. Vi måste fortsätta satsa på yrkesutbildning av kvalitet
och satsa på den framgångsrika yrkeshögskolan.

Vårdens veteraner ska kunna göra snabb comeback
Det finns många pensionerade som har en vårdutbildning och möjlighet att bidra men där de digitala systemen sätter stopp för att våga hoppa in och jobba timmar. För den läkare, sjuksköterska eller annan viktigt vårdkompetens som vill bidra ska regionen erbjuda utbildning i it system för att sänka tröskeln att ta steget in i arbetslivet igen. Alla kan bidra och det ska vara möjligt att jobba efter pension och som veteran göra comeback.

Liberalerna vill:

  • Utreda om folkhögskolorna kan föras över till annan huvudman
  • Underlätta för äldre vårdpersonal att våga arbete längre upp i åldrarna