Se alla

Trygghet

Majoriteten är hederliga, arbetar, betalar skatt och följer svensk lag. Dessa människor har en hög förväntan på att regionen tillgodo ser dem med rätten att få känna sig trygg.

Trygg kollektivtrafik
En analys av brottsligheten och otryggheten visar att den tenderar att vara koncentrerad till vissa kommuner, kommundelar och platser i länet, varav många ligger i anslutning till Region Örebro län verksamhet i form av kollektivtrafiknoder och hälso- och sjukvårdsnoder. Det innebär att Region Örebro län inte bara påverkas av, utan också har möjlighet att påverka, de förhållanden som bidrar till uppkomsten av brott och otrygghet i regionen.

Skadegörelse ska åtgärdas snabbt
Redan i dagsläget genomför Region Örebro län för att minska brottsligheten och öka tryggheten. Det handlar om förebyggande insatser i form av ordningsvakter och väktare, larm och kamerabevakning, men också om insatser för att hantera brottslighetens konsekvenser i form av sanering av skadegörelse och klotter. Målet för Region Örebro län arbete med säkerhet och trygghet bör vara att kollektivtrafiken och vårdmiljöer ska vara trygga platser för alla de som nyttjar den.

Våldsutsatta ska få ett kraftfullt stöd
Alla människor ska kunna leva i frihet från rädsla att utsättas för våld, det är en fråga om allas rätt till fullt åtnjutande av mänskliga rättigheter. Personal inom kommun och landsting möter dagligen eller regelbundet våldsutsatta barn och vuxna. Detta ger kommuner, landsting och regioner en unik möjlighet att uppmärksamma våldet och erbjuda stöd, skydd och behandling.

Säkra IT systemen
Vårt samhälle blir allt mer digitalt och regionens verksamhet behöver en fungerande digital infrastruktur. Flera regioner har under de senaste åren blivit utsatta för cyberattacker. Regionen bör se över IT-säkerheten för att försäkra sig om att vi inte utsätts för cyberangrepp där viktiga delar i regionens verksamhet slås ut.

Liberalerna vill:

  • Att det ska finnas ordningsvakter inom kollektivtrafik, hållplatser och perronger.
  • Upprätta en trygghetslinje för kontakt vid upplevd otrygghet inom kollektivtrafik
  • Genomför en regional trygghetsundersökning för att skapa en gemensam lägesbild
  • Ta fram en strategi med fokus på de kriminella hoten i form av välfärdsbrottslighet och och korruption riktade mot Region Örebro län
  • Att rutiner, stöd och vägledning för att ställa frågor om våldsutsatthet utvecklas och spridas till hälso-, sjukvård- och tandvårdspersonal.
  • Se över regionens IT-säkerhet