Se alla

Fler händer inom vården

Det krävs en bättre dimensionering och fler händer inom vården för att skapa en patientsäker sjukvård med god arbetsmiljö för de som arbetar inom vård- och omsorg.

Liberalerna vill:

  • Förbättra arbetsgivarpolitiken genom oberoende granskning
  • Ta tillvara olika personalgruppers yrkeskunskap, inte minst inom folkhälsoarbetet

Sjukvården måste ovillkorligen stärkas. Vi arbetar för fler händer i inom regionens sjukvård. En viktig fråga är att skapa förutsättningar för en stabilitet och överkapacitet inom sjukvården. Pandemin har på ett påtagligt sätt visat oss att vi behöver stärka upp beredskapen i flera hänseenden. Patientsäkerheten påverkas av överbelastade akutmottagningar och vårdplatsbrist.

Sverige har i jämförelse med andra europeiska länder ett lågt antal vårdplatser per invånare. En överbelastad och skör sjukvård kan kopplas till onödigt lidande och även ökad dödlighet. För att vända denna utveckling så krävs omfattande reformer, både nationellt och regionalt. Det kommer vara av största vikt att säkerställa tillgången på vårdplatser och en ökad personaltäthet inom sjukvården.